Sprzedam Gotową Spółkę


www.biurro.com

W naszej ofercie znajdziesz Spółki z lat 1991-2016 w cenie od 4500 zł .nasza oferta czystych Spółek : Spółka z 1991 roku Kapitał Zakładowy 

300.000,00 zł czysta bez zobowiązań VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco cena 

55.000,00 zł Spółka z 2006 roku Kapitał Zakładowy 300.000,00 zł czysta bez zobowiązań VAT-7 CIT-8 

Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco cena 35.000,00 zł - Spółka z 2007 roku - Kapitał Zakładowy 

50.000,00 nigdy nie podjęła działalności , Sprawozdania Finansowe do KRS i US VAT-7 CIT-8 składane na 

bieżąco cena: 25.999,00 zł brutto - Spółki z 2013 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 

13.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco - Spółki z 2014 roku z 

Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 10.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane 

na bieżąco - Spółki z 2015 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 8.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 

Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco - Spółki z 2016 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 

4.500,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco zapraszamy posiadamy także 

Spółki z kapitałami zakładowymi od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 zł w cenie od 75.000,00 zł 

Zdjęcia (1)