Kupię Zadłużoną Spółkę KAS UKS 299 KSH


www.factoryofcompanies.com

Kupimy Absolutnie Każdą Spółkę zadłużoną wobec ZUS, US, dostawców krajowych i zagranicznych, banków, w 

upadłości, z niskim kapitałem, z zagubionym majątkiem, krytycznie zadłużone, z zagubioną dokumentacją. 

z problemami w dokumentacji , z zagubionym majątkiem leasingiem kredytem , w trakcie represyjnych 

kontroli z UKS US KAS ZUS PIP PIH etc. skutecznie uwalniamy z 299 K.S.H

Zdjęcia (1)