Zadłużona Spółka ? 299 ksh ? UKS/KAS/JPK ?


www.KancelariaPomocy.pl

KancelariaPomocy.pl Oferuje 
: czasowe przejęcie zarządu spółki z o.o. S.A prowadzenie zarządu 
przedsiębiorstwa na zlecenie. skup sprzedaż zadłużonych 
spółek z o.o. na polskim i europejskim rynku inwestycyjnym.
ochronę majątku prywatnego 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i następnie częściowe 
oddłużenie w instytucjach Skarbu Państwa. ochronę majątku 
prywatnego przed wierzycielami, ochrona majątku przedsiębiorstwa w sprawach 
spornych z instytucjami Skarbu Państwa.wdrożenie procesu 
restrukturyzacyjnego spółki wiążącego się z przejęciem jej udziałów - co pozwala 
wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a 
zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu.

Oferujemy Natychmiastową 
Pomoc! NASZA PRZEWAGA to zespół współpracowników Praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem w sprawach związanych z upadłościami Spółek i osób 
prywatnych.

Zdjęcia (1)