Zadłużone Spółki JDG / Ochrona przed korektami oraz US KAS


www.naszeinwestycje.com

Skupiamy się na działalności umożliwiających podjęcie czynności, które zmierzają do 

ograniczenia odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 

K.s.h oraz art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego a także art. 116 Ordynacji 

podatkowej, jak i również art. 586 K.s.h. Pomagamy w trakcie, jak i przed kontrolami z 

UKS/KAS/ZUS , zagubiłeś dokumentację finansową, masz trudności w podjęciu negocjacji z 

pracownikami i wierzycielami, chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości, lub uchronić się 

przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - Jesteśmy do dyspozycji 

- Specjalizujemy się w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym, w tym w 

szczególności w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W ramach praktyki 

prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom, jak 

również osobom fizycznym, reprezentując interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli.

Zdjęcia (1)