Zadłużona Spółka Ochrona przed UKS 299/586 K.s.h.


www.kancelariapomocy.pl

KancelariaPomocy.pl Pomagamy Zadłużonym Spółkom. Oferujemy : czasowe przejęcie zarządu 

spółki z o.o. S.A prowadzenie zarządu przedsiębiorstwa na zlecenie, skup sprzedaż 

zadłużonych spółek z o.o. na polskim i europejskim rynku inwestycyjnym, ochronę majątku 

prywatnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i następnie częściowe 

oddłużenie w instytucjach Skarbu Państwa, ochronę majątku prywatnego przed wierzycielami, 

ochrona majątku przedsiębiorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Państwa, 

wdrożenie procesu restrukturyzacyjnego spółki wiążącego się z przejęciem jej udziałów - co 

pozwala wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a 

zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Oferujemy Natychmiastową Pomoc! 

NASZA PRZEWAGA to zespół współpracowników Praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sprawach 

związanych z upadłościami Spółek i osób prywatnych.Skontaktuj się z nami

Zdjęcia (1)