Pracownicy fizyczni bez kwalifikacji - wyższa stawka !!!


Fabryczna

Witaj w GRYFSKAND !

Gryfskand Sp. z o.o. jest jednym z największych światowych producentów węgla drzewnego na rynek konsumencki. Trzy główne obszary działalności firmy to: produkcja węgla drzewnego i brykietów, technologie ochrony środowiska oraz biopaliwa.
Firma Gryfskand posiada 4 zakłady produkcyjne w Europie Środkowej, a strategiczne lokalizacje naszych fabryk pozwalają nam na prowadzenie efektywnej działalności na dużych obszarach kontynentu europejskiego.

Dołącz do naszego nowego zespołu !

Rekrutujemy na stanowiska fizyczne, bez kwalifikacji i bez doświadczenia.
Poszukujemy osób zaangażowanych, sumiennych i pełnych energii, które szukają pracy na dłużej.

Wszelkich informacji na temat zakresu obowiązków udzielimy telefonicznie lub na miejscu. Zachęcamy do przyjazdu w godzinach 7:00 - 15:00 i zgłaszanie się do Działu Kadr.

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:
- umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia !

- premia do 30% co miesiąc do podstawowej stawki zaszeregegowania,
- możliwość uzyskania dodatkowej premii specjalnej, półrocznej 20% zasadniczego wynagrodzenia


- po okresie próbnym wyższa stawka godzinowa oraz możliwość awansu
- bogaty pakiet socjalny tj. dofinansowania do wczasów dla całej rodziny, dofinansowanie do kolonii/obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, pomoc szkolna, bezzwrotne zapomogi pieniężne od 600 do 1200zł, pomoc w przypadku zdarzenia losowego, pożyczki zakładowe.

ZAPRASZAMY!!! DOŁĄCZ DO NAS !!!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryfskand Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Fabrycznej 4. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, a po jej zakończeniu są usuwane. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody dane mogą być przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich, uzupełniania oraz usunięcia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

  • TAGI:

Zdjęcia (1)