Adecco 07.06.2018 - 22.06.2018, 05.08.2018
Adecco 07.06.2018 - 22.06.2018, 05.08.2018
Adecco 07.06.2018 - 22.06.2018, 05.08.2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023
23 czerwca 2017 roku w BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Cedyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Już podczas debaty „Ludzie tworzą miejsca”, która została zorganizowana w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 przedstawiono cel i przedmiot konsultacji, tj. zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.

 Konsultacje odbędą się w terminie 30 czerwca - 21 lipca 2017 roku.

Projekt dokumentu zostanie zamieszczony w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

W trakcie trwania konsultacji uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30- 15:30), w którym każdy będzie mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny. 

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania otwarte adresowane do ogółu społeczności gminy Cedynia, których szczegółowy program zamieszczony zostanie  na stronie http://www.cedynia.pl/rewitalizacja:

  1. 07.07.2017 r. godz. 16:00 akcja „Zróbmy coś razem 2”, celem której będzie wyposażenie w samodzielnie wykonane meble „kawiarenki sąsiedzkiej” i jej upiększenie, zaplanowano również atrakcje dla rodzin z dziećmi;
  2. 12.07.2017 r. godz: 16:00 „Z pamiętnika kolonisty” ognisko dla dzieci i dorosłych w rytm piosenek ogniskowo-turystycznych z zabawami o tematyce obozowo-harcerskiej;
  3. 13.07.2017 r. od godz. 15:00 warsztaty konsultacyjne „Nic bez mieszkańców” prowadzone przez Panią Aleksandrę Mróz-Wykusz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, o godz. 18:00 w „kawiarence sąsiedzkiej” rozpocznie się „Noc tysiąca gwiazd” program piosenek operetkowych, musicalowych i typowo rozrywkowych;
  4. 19.07.2017 r. godz. 17:00 Hotel „Piast”, odbędą się warsztaty konsultacyjne dla partnerstwa pt. „Człowiek dowodem zmiany” na których będziemy pytać, dyskutować, angażować siebie i innych aby znaleźć optymalne rozwiązania.

Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Właśnie w tym dokumencie, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 rozwój Gminy Cedynia, w szczególności obszaru rewitalizacji – miasta Cedynia leży w Państwa rękach. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826 lub  info@cedynia.plcedynia@cedynia.pl

 

 

 

Ogłoszenie płatne

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Załączone pliki do pobrania (1)

Zdjęcia (1)

Podziel się:
  • TAGI:


Pozostałe