Adecco 23.09.2018 - 30.11.2018
Adecco 23.09.2018 - 30.11.2018
Adecco 23.09.2018 - 30.11.2018
Amazon - 01-30.11.2018 Pan
Amazon - 01-30.11.2018 Pan
Amazon - 01-30.11.2018 Pan

PCPR informuje o naborze do projektu "Niepełnosprawni w pracy". Są jeszcze wolne miejsca

  • 5.07.2018, 22:30 (aktualizacja 06.07.2018 02:02)
PCPR informuje o naborze do projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje o trwającym naborze uczestników do projektu pn.: „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. W projekcie, który realizowany jest przez PCPR w Gryfinie w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wsparciem objętych zostanie 60 osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do projektu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu gryfińskiego, które:

  • nie pracują,
  • są w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat),
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na rodzaj niepełnosprawności)
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ze względu na niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, autyzm, niepełnosprawność sprzężoną).

Celem projektu jest przygotowanie uczestników do pracy, w powstającym w Gryfinie Zakładzie Aktywności Zawodowej, który oferował będzie 40 miejsc pracy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • Indywidualny Plan Aktywizacji dostosowany do potrzeb oraz możliwości danej osoby,
  • Aktywizację społeczną: Animatora Klubu Integracji Społecznej, coaching rodzinny, wsparcie psychologiczne, wizytę studyjną - w jednym z działających na terenie województwa zachodniopomorskiego - Zakładzie Aktywności Zawodowej.
  • Aktywizację zawodową: doradztwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe – w kierunku pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, pok. 16,
tel. 91 4162013, 91 4045000, 91 4162017 wew. 116,
adres e-mail:
e.bienicewicz@pcpr-gryfino.pl, lub k.wiszniowska@pcpr-gryfino.pl
nasza strona internetowa: www.pcpr-gryfino.pl, jesteśmy też na Facebook

 

 

 

 

 

Artykuł promocyjny

Zdjęcia (1)

Podziel się:
  • TAGI:


Pozostałe