Konsultacje i doradztwo w zakresie pisania prac

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie konsultacji edukacyjnych, a także przygotowania się do pisania prac. Pomagamy w:

- korekcie prac albo napisaniu wybranych fragmentów od nowa, 

- przygotowaniu narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety, wywiadu, obserwacji),

- dopisaniu wstępu, zakończenia.

Zajmiemy się obniżeniem współczynnika plagiatu w oparciu o podesłany raport z systemu JSA. 

 


Zdjęcia (1)


Gdańsk