Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kurs Lublin szkolenie. Zapraszamy na…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kurs Lublin szkolenie. Zapraszamy na 4-ro dniowe szkolenie w Lublinie w dniach 1-4 maj 2015r. przygotowujący do 4 godz. egzaminu. Certyfikat na przewóz osób, rzeczy oraz spedycja. W odróżnieniu od amatorskich ośrodków, nasza firma opiekuje się każdym kursantem od początku szkolenia ,aż do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Wszystkie materiały do egzaminu w cenie kursu. Fachowa opieka nad kursantem. www.koal.com.pl 536-499-499 503-761-598

www: http://www.koal.com.pl
0,00