Jak walczyć z alkoholizmem i narkomanią

  • 27.11.2016, 19:20 (aktualizacja 27.11.2016, 19:46)
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Jak walczyć z alkoholizmem i narkomanią
Na pytanie przedstawione w tytule odpowiedzą sobie radni Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Zatwierdzą także stawki podatku od nieruchomości. W poniedziałek, 28 listopada 2016r. o godz. 15.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV Informacja Przewodniczącego komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku – Zdroju i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju” i nadania jej statutu

3. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcińsko- Zdrój

4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

5. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 680/4, obręb nr 3, m. Trzcińsko-Zdrój.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 822/8, obręb nr 3, m. Trzcińsko-Zdrój.

8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z tego podatku

9. w sprawie opłaty targowej

10. w sprawie opłaty prolongacyjnej

11. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2016

12. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój”

13. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie sesji.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

trunek
trunek 27.11.2016, 20:36
Nie wiem czy śmiać się czy płakać.

Pozostałe