OFERTA PRACY W CENTRUM WODNYM „LAGUNA” W GRYFINIE

 • 21.06.2017, 00:40
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
OFERTA PRACY W CENTRUM WODNYM „LAGUNA” W GRYFINIE CW Laguna
Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie zatrudni sprzątaczkę, sprzątacza na umowę o pracę. Szczegóły poniżej.

Centrum WodneLagunaw Gryfinie

74100 Gryfino, ul. Wodnika 1; tel. 91 415 32 40

zatrudni:

sprzątaczkę, Sprzątacza  (umowa o pracę)  - praca na 3 zmiany,

możliwa praca tylko w trybie nocnym 22.00 - 6.00           

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat (możliwe zatrudnienie na część etatu)

Wymagania:

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Sumienność, uczciwość, zaangażowanie, komunikatywność.

Mile widziane:

 • Książeczka dla celów  sanitarno-epidemiologicznych,

Zakres wykonywanych zadań :

 • utrzymanie czystości i higieny w obiekcie
 • mycie na mokro, szorowanie i dezynfekcja,
 • zamiatanie, odkurzanie, zbieranie zastoin wody,
 • obsługa maszyn czyszczących.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie /dyplom ukończenia szkoły,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wypełniony na miejscu).

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie dokumentów na adres:

Centrum Wodne Laguna

ul. Wodnika 1

74 -100 Gryfino

    lub złożyć osobiście  w siedzibie pracodawcyadres jak wyżej  - nabór w trybie ciągłym.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Administratorem danych osobowych jest Centrum Wodne Laguna z siedzibą przy ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacyjnym (tj. w zw. z bieżącą i przyszłymi rekrutacjami). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych i możliwość ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego by można je było przetwarzać w wyżej wymienionym celu.

Dyrektor Zakładu

Centrum WodneLagunaw Gryfinie

Edyta Zart

Ogłoszenie płatne

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:Pozostałe