Czy stanie się cud i burmistrz otrzyma absolutorium?

  • 23.06.2017, 10:22
  • Admin Admin
Czy stanie się cud i burmistrz otrzyma absolutorium?
Niewielkie jest prawdopodobieństwo aby burmistrz Adam Fedorowicz dostał na najbliższej (29 czerwca 2017 r.) sesji absolutorium. Jak już informowaliśmy 8 czerwca br. rada ponownie podjęła decyzje o zawiadomieniu rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu przez burmistrza dyscypliny finansowej w gminie. Otrzymanie absolutorium graniczy zatem z cudem, choć już nie takie „cudowne” głosowania zdarzały się w tej kadencji.

Wszystko rozstrzygnie się po godz.. 11.00 29 czerwca 2017 r.

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

2.Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski Komisji.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2016 rok. druk nr 2/XXXV/2017

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2016 rok;

- przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2016 rok;

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. druk nr 3/XXXV/2017

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna  za 2016 rok wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok;

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej

w Chojnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

14.Informacja Kancelarii prawnej Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa na temat prowadzonego postępowania sądowego w sprawie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (LOTNIARZY)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad.

Admin Admin

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (8)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

doręczyciel
doręczyciel 25.06.2017, 20:20
Bankowo ma absoluta!
AR
AR 25.06.2017, 06:01
Jeżeli zrealizował plan naprawczy tak jak założyli i zrobił rzeczy potrzebne w sołectwa i mieście to ok.A jaki dług w śmieciach?
Alfret+7
Alfret+7 23.06.2017, 22:59
Wojciech jesteśmy z tobą .pognać dziada.
wio
wio 23.06.2017, 14:21
Ciekawe skąd ten cygan weźmie pieniądze jak już wszystko sprzeda
SK
SK 23.06.2017, 21:52
rudy mu szkodzi pogoniłbym dziada
letnik
letnik 23.06.2017, 22:48
Nie znasz się. Rudy mu to jeszcze jako tako w kupie trzyma!
hehe
hehe 24.06.2017, 03:59
W kupie czyli śmierdzi
klej
klej 23.06.2017, 14:12
że sie nie bali

Pozostałe