Spotkają się pierwszy raz po wakacjach. Wiemy, jakimi problemami się zajmą

  • 29.08.2017, 12:48
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Spotkają się pierwszy raz po wakacjach. Wiemy, jakimi problemami się zajmą
Radni Rady Miejskiej w Gryfinie na pierwszej powakacyjnej sesji zbiorą się 7 września 2017 r. o godz. 10. Zdecydują m.in. o utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Sprzymierzonych 8A. Zapoznają się z działalnością bieżącą i sytuacją finansową Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

 Nadadzą nazwy Kalinowa i Jarzębinowa dwóm ulicom stanowiącym drogi wewnętrzne w Radziszewie. Szczegółowy program sesji zamieszczamy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 7 września 2017 r. o godz. 10.00

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia  2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Gryfinie i nadania statutu.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych  z funduszem leśnym.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.

XXV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

  • uwagi i zapytania.

XXVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVII. Wolne wnioski i informacje.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (27)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

masakra
masakra 30.08.2017, 23:04
A według mnie obecna Rada Miejska, to zmarnowany szmal i czas. Słucham czasami i pięści się zaciskają ze złości bo gołym okiem widać kto co i jak jest połączony!
tylko pytam
tylko pytam 30.08.2017, 22:16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo - czy to prawda, że będą szykowali drogę ucieczki na Zaleszczyki w razie W przez lasy?
gruz
gruz 30.08.2017, 22:43
Współpraca z nadleśnictwem to niedawno pokazała się w przedłużeniu ścieżki rowerowej na Wełtyń...
Bob Budowniczy
Bob Budowniczy 30.08.2017, 19:15
A o czym ma sprawozdawać TBS ? Budowę mieszkań skończyli za Piłata. Następcy nie budują, nie inwestują. Gnuśność i zwalanie winy na poprzednika. A poprzednicy nawet plany nowych budynków im zostawili a ci prostego montażu finansowego nie potrafią zrobić. Wstyd.
plan finansowy
plan finansowy 30.08.2017, 21:55
Błąd! Dofinansowanie na nowy blok też jest zapewnione. Nieudacznicy sami nic nie porafią zrobić. Poprzednia ekipa poza projektem zostawiła gotowe źródło finansowania. Nieprawda????
żabka grzebiuszka
żabka grzebiuszka 30.08.2017, 21:58
Muszą lepiej poszukać w szufladach.
szuflada
szuflada 30.08.2017, 22:08
A siada w ogóle ktoś do biurka?
podbijacz kart pracy
podbijacz kart pracy 30.08.2017, 22:13
Milera to ostatnio cześciej nie ma jak jest (zwolnienia, urlopy, wyjazdy), Sawaryn pojawia się od wielkiego dzwonu, a Nikitiński to może czasami myśleć, że szuflada to taka duża popielnica.
popielnica
popielnica 30.08.2017, 22:45
...w której siedzi wróg, zdrajca i spiskowiec?
hmm
hmm 30.08.2017, 16:12
"Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017." Jaka to kwota? Dlaczego nie podana w tytule uchwały? Przecież kościół sam zapewne jest w stanie poradzić sobie finansowo z takim remontem. Mamy wiele bardziej "potrzebujących pozycji" w wydatkach budżetowych, np. domofony w przedszkolach, remonty chodników, urządzenia dla niepełnosprawnych osób w miejscach publicznych.
mają nas za idiotów
mają nas za idiotów 30.08.2017, 21:58
Ta ekipa ma ludzi za idiotów. Informacje są szczątkowe, zależy jak im wygodniej podają kwoty. Popatrzcie na informację o obiektach sportowych. Podają kwotę dofinansowania, a ani słowa o wartości całego projektu. To samo jest w innych dziedzinach.
mieszkaniec
mieszkaniec 30.08.2017, 09:18
Czy radni wreszcie zainteresują się niekończącym się remontem elewacji urzędu, obejrzą dalej obtłuczone gzymsy i ściany, no i czy dopytają o kasę dla cechu? Czy tam już taka bieda że pożyczają od gminy?
(
( 30.08.2017, 10:14
Czy ty mieszkańcu aby nie mieszkasz w Lubanowie?
mieszkaniec
mieszkaniec 30.08.2017, 21:59
Co Ci do tego gdzie mieszkam? Masz problem z udzieleniem na zadane pytania?
mieszkaniec
mieszkaniec 30.08.2017, 22:00
udzieleniem odpowiedzi
Logik
Logik 29.08.2017, 20:10
Jak wspierają policję to niech chociaż zlikwidują straż miejską.
prawda
prawda 30.08.2017, 16:05
Popieram. Kiedy w końcu dostrzegą, że to marnowanie publicznych pieniędzy? Policja doskonale wypełni lukę po straży miejskiej przy zdecydowanie lepszej jakości wykonywanych interwencji.
urwaj
urwaj 29.08.2017, 17:45
Trzeba będzie dietkę z kasy pobrać za coś.
czy dalej będą milczeć?
czy dalej będą milczeć? 29.08.2017, 17:23
Podobno gmina jest w ruinie, a tu proszę najpierw darowizny dla zadłużonych Raciechowic, teraz kasa dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie? Na co...? ...na targi na opluwanym nabrzeżu. Proszę bardzo 50 tysięcy złotych na nikomu niepotrzebną imprezę. Co radni na to? Jaki będzie uzysk z tych targów dla gminy, dla przedsiębiorców? Dlaczego nie ma żadnej informacji, że lokalni przedsiębiorcy mogą z tego skorzystać. Znów cyrk dla swoich?

http://bip.gryfino.pl/UMGryfin…
)
) 30.08.2017, 10:17
Maciek to już się staje nudne chłopie.
co się czepiasz?
co się czepiasz? 30.08.2017, 22:02
Dlaczego nudne? Sawaryn zalicza wpadkę za wpadką, a nikt nie śmie zwrócić uwagi.
rzep
rzep 30.08.2017, 22:06
co się czepiasz jak ty właśnie muz wróciłeś?!
pytanie
pytanie 30.08.2017, 22:10
Konkretnie oco Ci chodzi?
(
( 30.08.2017, 10:15
Gmina nie jest w ruinie, została wyprowadzona z zapaści za co bardzo dziękuję panu burmistrzowi i radnym.
graffitti
graffitti 30.08.2017, 10:20
Ja też dziękuję panu Piłatowi!
longin
longin 29.08.2017, 14:28
Zapowiada się długi czwartek.
nie sądzę
nie sądzę 29.08.2017, 17:24
Przecież żaden z radnych nawet g... nie otworzy, nie mówiąc już o materiałach na sesję.

Pozostałe