Lokal użytkowy na sprzedaż. Atrakcyjna cena

  • 06.09.2017, 13:11 (aktualizacja 06.09.2017, 13:51)
  • SM „Taras Północ”
Lokal użytkowy na sprzedaż. Atrakcyjna cena SM „Taras Północ”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o pow. użytkowej 45,80 m2 położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-20 w Gryfinie – cena wywoławcza 150 000,00 zł (sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT).

- Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza 6b/1, 74-100 Gryfino.

- Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin postępowania aukcyjnego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w budynkach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie”, z którym uczestnik przetargu zobowiązany jest się zapoznać. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 6b/1 w Gryfinie oraz na stronie internetowej http://www.taraspolnoc.pl

- Bliższych informacji w sprawie lokalu użytkowego udziela dział członkowski – tel. 91 416 45 70 w. 12.

- Lokal użytkowy można oglądać w dniu 12.09.2017 r. w godz. 15.00-16.00.

- Wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem przetargu na konto Spółdzielni

PKO BP 70 1020 4812 0000 0102 0005 1821

- Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wylicytowaną wartość należy wpłacić na konto Spółdzielni w terminie 30 dni licząc od końca miesiąca w którym aukcja się odbyła. Sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nastąpi w Kancelarii Notarialnej.

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Ogłoszenie płatne

SM „Taras Północ”

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:Pozostałe