Unowocześniamy szkolnictwo zawodowe na Pomorzu Zachodnim

  • 11.01.2018, 10:02
  • Łukasz Jucha UM
Unowocześniamy szkolnictwo zawodowe na Pomorzu Zachodnim wzp Na liście jest 9 beneficjentów, ale nie ma szkół z Gryfina czy Chojny.
Pomorze Zachodnie to jedno z pierwszych województw w Polsce, które dostrzegło rolę szkolnictwa zawodowego w rozwoju gospodarki regionu i dostosowania lokalnego rynku pracy do aktualnych potrzeb. Staże, praktyki, warsztaty, a przede wszystkim nowoczesna infrastruktura - to działania, które od początku perspektywy 2014-2020 mogły liczyć na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ. Tym razem na zmiany w bazie edukacyjnej zachodniopomorskich placówek kształcenia zawodowego Zarząd Województwa przeznaczył ponad 25 mln zł.

Przyznane wsparcie to efekt rozstrzygniętego przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”. Do 9 beneficjentów trafi ponad 25 mln zł. Otrzymają je samorządy gminne i powiatowe, którym podlegają szkoły, izba rzemieślnicza, zakład doskonalenia zawodowego czy podmioty prowadzące działalność oświatową. Swoje inwestycje oszacowały na blisko 30 mln zł.

- Zachodniopomorscy przedsiębiorcy coraz częściej wskazują na trudności w znalezieniu rąk do pracy, a przecież to wykwalifikowana kadra może być czynnikiem gruntującym pozycję firm na rynku. Na Pomorzu Zachodnim już w poprzedniej perspektywie dostrzegliśmy znaczenie i potrzebę rewitalizacji „zawodówek”. W naszym województwie tworzy się coraz więcej klas patronackich, a przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują ze szkołami. Dobre wyposażona i dostosowana do aktualnych potrzeb baza to niezbędne narzędzie, jeśli chcemy zbudować silne województwo - zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Unijna pomoc pozwoli np. na rozbudowę warsztatów szkolnych w Zespołach Szkół nr 1 i nr 2 w Choszcznie, doposażenie sal dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, Zespołu Szkół w Karlinie oraz Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, budowę Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, dostosowanie infrastruktury do wymagań rynku pracy w Koszalinie i powiecie pyrzyckim oraz na przebudowę pomieszczeń warsztatu mechanicznego szczecińskiego WZDZ na potrzeby kształcenia na kierunkach: operator obrabiarek CNC, ślusarz czy elektromechanik.

Nabór w konkursie trwał od 31 maja do 15 września 2017 roku. O eurofundusze mogły się starać m.in. szkoły zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące działalność oświatową. Dofinansowanie można było otrzymać na inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji regionu. Chodziło głównie o projekty zakładające rozbudowę i funkcjonalną przebudowę placówek, tworzenie bazy oświatowej o zasięgu regionalnym czy wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, o ile w tym przypadku nie było możliwości wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łukasz Jucha UM
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe