Biedermeier - weź udział w konkursie

  • 18.02.2018, 12:33
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
 Biedermeier - weź udział w konkursie ​fot.: Robert Stachnik ​
Zapraszamy do udziału w konkursie literackim na najciekawszą recenzję z wystawy "Biedermeier", będącej próbą ukazania charakterystyki mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia codziennego epoki ponapoleońskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów z województwa zachodniopomorskiego, jak i całej Polski. Ma na celu zachęcenie utalentowanych osób do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijania wyobraźni i wrażliwości, a także poszerzania wiadomości z zakresu historii sztuki i literatury. Wystawę można obejrzeć do 15 kwietnia w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Konkurs trwa do 23 marca 2018.

Rozstrzygnięcie odbędzie się 13 kwietnia 2018 o godz. 13.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Koordynatorki: Krystyna Milewska, Dorota Obalek-Bylak

Regulamin konkursu na najciekawszą recenzję wystawy Biedermeier

1. Organizator konkursu Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 3, 71-143 Szczecin.

2. Cele konkursu
a) zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
b) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
c) rozwijanie umiejętności literackich,
d) uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
e) poszerzanie wiadomości z teorii sztuki i literatury,
f) poszerzenie wiadomości z zakresu edukacji kulturalnej.

3. Uczestnicy Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zarówno z województwa zachodniopomorskiego, jak i całej Polski, którzy obejrzeli wystawę Biedermeier w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

4. Wymagania konkursowe
a) prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - uczniowie klas siódmych szkół podstawowych - uczniowie gimnazjów, - uczniowie szkół ponadgimnzajalnych,
b) prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi,
c) uczestnik konkursu ma za zadanie napisać recenzję wystawy Biedermeier będącej próbą ukazania charakterystyki mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia codziennego epoki ponapoleońskiej,
d) recenzja zgłoszona do konkursu nie może przekraczać 3 stron A4 znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów,
e) pracę konkursową, zawierającą: - imię i nazwisko autora, 2 - wiek autora, - szkołę do której uczęszcza, - imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela prowadzącego wraz z telefonem kontaktowym należy przesłać drogą mailową na adres [email protected],
f) do maila należy dołączyć skan oświadczenia z podpisem. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

5. Kryteria oceniania Jury będzie brało pod uwagę:
– oryginalność ujęcia tematu,
– poprawność i bogactwo języka,
– poziom literacki pracy,
– ogólną estetykę pracy.

6. Terminy
Prace wraz ze skanem oświadczenia należy nadsyłać do 23 marca 2018 roku na adres mailowy: [email protected]

Wystawa Biedermeier prezentowana jest od 9 lutego do 15 kwietnia 2018 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 3.

7. Jury Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora konkursu – Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. W skład jury wejdą historycy sztuki, dziennikarze, nauczyciele języka polskiego i przedstawiciele Organizatora.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.muzeum.szczecin.pl). Od decyzji Jury nie ma odwołania.

8. Nagrody
1. Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy. Autorom recenzji nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy umieszczenie recenzji na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.
2. Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą jako konsultantów przy powstawaniu opowiadania, przewidziane są pisemne podziękowania. Rozdanie nagród laureatom odbędzie się 13 kwietnia 2018 (piątek), o godzinie 13.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 3.

9. Postanowienia końcowe
a) nadsyłając pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
b) biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin konkursu,
c) prace przesłane na konkurs nie będą zwracane, d) dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich nazwisk na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

UWAGA Prace bez dołączonego i podpisanego oświadczenia nie wezmą udziału w konkursie.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

pini
pini 18.02.2018, 15:28
Drobnomieszczaństwo nadal w niektórych kręgach jest w modzie.

Pozostałe