Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego

  • 7.11.2018, 19:22 (aktualizacja 07.11.2018 23:35)
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Chojnie przy ul. Bałtyckiej 2, 74-500 Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego w budynku przy ul. Słowackiego 10A/2 w Mieszkowicach o pow. użytkowej 21,79 m². Do lokalu przynależy udział w gruncie i częściach wspólnych budynku – 0,006 części.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bałtyckiej 2 w Chojnie.

Cena wywoławcza– 31 300,00
Wysokość wadium wynosi - 2 000,00
Kwota postąpienia w przetargu wynosi - 200,00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, które należy uiścić na konto Spółdzielni w banku BS CHOJNA, numer rachunku: 50 9370 0007 0009 3855 2000 0001, tak aby najpóźniej w dniu 20 listopada 2018 r. znajdowało się na rachunku bankowym Spółdzielni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone w poczet ceny zakupu, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że znany jest im przedmiot i warunki przetargu oraz że przyjmują te warunki bez uwag i zastrzeżeń.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Spółdzielni, wadium ulega przepadkowi.
Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilnoprawnych w całości ponosi nabywca.

 

Lokal można oglądać po uprzednim umówieniu. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Chojnie przy ul. Bałtyckiej 2, tel. 91 4142940, w godzinach 9.00-14.00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej w Chojnie

 

 

 

Ogłoszenie płatne

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Podziel się:

Pozostałe