Władze klubu podają powody rezygnacji i oskarżają władze

  • 21.02.2019, 08:58 (aktualizacja 21.02.2019, 10:46)
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Władze klubu podają powody rezygnacji i oskarżają władze Były prezes UKS Morzycko podczas jubileuszu klubu. Były prezes UKS Morzycko Moryń podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Moryniu.
Byłe władze UKS Morzycko Moryń po rezygnacji kilka miesięcy temu przekazują teraz swoje „stanowisko w tej sprawie oraz kilka faktów opartych na dowodach, a nie na domysłach i plotkach”. Oskarżają władze gminy m.in. o wręczanie kopert dla opiekuna stadionu czy nielegalne praktyki urzędnicze.

O ustosunkowanie się władz gminy Moryń poprosiliśmy wczoraj. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Gdy tylko się pojawi, to opublikujemy. Tymczasem zamieszczamy stanowisko byłych władz UKS Morzycko Moryń, które zamieścili na swoim profilu Facebookowym.

 

Oto stanowisko UKS Morzycko Moryń:

1. Brak realnych perspektyw dalszego rozwoju klubu w odniesieniu do współpracy z obecnymi

władzami miasta. Pan Burmistrz zawsze wiele nam obiecywał, szczególnie przed wyborami,

jednak szybko o tym zapominał, a z perspektywy 5 lat po prostu straciliśmy do Pana Burmistrza

zaufanie.

2. Nie wywiązywanie się Pana Burmistrza ze złożonych obietnic dotyczących wsparcia klubu.

Przed wyborami Pan Burmistrz obiecał prezesowi wsparcie klubu do końca roku kwotą 15 tys.

złotych ( rozmowa miała miejsce w gabinecie Pana Burmistrza tuż przed wyborami, w której

padły nawet nazwy sponsorów, od których miały pochodzić pieniądze). Wymienioną wcześniej

kwotę pokryliśmy z własnych, prywatnych środków (dowody wpłaty dołączone są do

dokumentacji sprawozdania).

3. Niewywiązanie się ze spotkania z władzami i piłkarzami klubu w celu ustalenia dalszej formy i

poziomu współpracy.

4. Brak porozumienia dotyczącego kosztów klubu tzn. odciążenie klubu kosztami utrzymania

obiektu (tegoroczny koszt – 19719,56zł, zatrudnienia gospodarza obiektu 9769.56zł.

5. Kolejną niewykonaną obietnicą, złożoną jeszcze przed pierwszą kadencją Pana Burmistrza, to

brak oświetlenia na części boiska trawiastego, które umożliwiałoby prowadzenie treningów w

okresie jesienno-zimowym na boisku trawiastym.

6. Brak wsparcia (5 lat) w rozwiązaniu problemu opieki medycznej, za który klub ponosił

wymierne koszty w postaci kar finansowych ( brak opieki medycznej na każdym meczu to kara w

wysokości 100zł – rozgrywki trampkarz, młodzik oraz 200 zł za pierwszy i 400 zł za każdy

kolejny mecz bez opieki medycznej w rozgrywkach IV ligi. Dotacja z gminy w tym zakresie

wynosi 0zł.

7. Wieloletnie chamskie i bezczelne traktowanie prezesa klubu w kontaktach z urzędnikami

Miasta i Gminy Moryń, podczas wizyt w urzędzie, w szczególności przez Pana Marka Kurjatę,

czego wyrazem są na przykład słowa: cyt. „Nigdy nie darzyłem was i tego klubu sympatią”lub

„Masz problem i przyleciałeś tu z podkulonym ogonem”. Taka jest kultura osobista Pana

Marka. Prezesa i klub szczególnie sobie upodobał.

II. Podsumowanie naszej działalności.

Klub przejęliśmy w 2014 roku w sytuacji braku trenera, kadra zespołu seniorów liczyła

około 8 zawodników, murawa pozostawiała wiele do życzenia, co było wynikiem koszenia

murawy kosiarką rotacyjną, braku właściwej jej pielęgnacji (brak nawozów i nawadniania).

Zaraz po objęciu klubu zatrudniliśmy trenera Pana Piotra Janickiego i wspólnie

pozyskaliśmy wielu nowych zawodników tworząc w krótkim czasie zespól liczący się w

województwie. Zatrudniliśmy gospodarza obiektu Pana Romana Wierzbickiego, który z pasją dbał

szczególnie o murawę. Przy wsparciu byłego Burmistrza Pana Jana Maranda zakupiliśmy

profesjonalną kosiarkę do koszenia murawy wartości ok. 10 tys. zł. (4 tys. dotacja, 6 tys. środki

własne). Kolejnym krokiem związanym z obniżeniem kosztów utrzymania obiektu było

wykonanie własnego ujęcia wody do podlewania murawy. Koszt łączny 18 tyś złotych (dotacja

UMiG 10 tys. złotych, środki własne 8 tys. złotych). W poprzednich latach ZGKiM obciążał klub

kosztami wody w wysokości ok. 10 tys. zł rocznie. Już przy realizacji tej inwestycji, poczuliśmy

gniew i niechęć tych którzy rzekomo za ten klub oddaliby życie. To Pan radny powiatowy Henryk

Kaczmar robił wszystko aby własne ujęcie wody nie powstało, gdyż klub był dobrym płatnikiem.

Przykładem niech będzie chociażby zakręcenie wody na obiekty klubu w dniu wykonywania

odwiertu, czy zlecenie próbnego odwiertu firmie, która miała stwierdzić, że wody na terenie

obiektów nie ma. Tylko nasz upór w tej sprawie doprowadził do powstania własnego ujęcia wody.

Po trzech latach pracy i systematycznego rozwoju klubu wywalczyliśmy historyczny

awans do IV ligi zachodniopomorskiej. Nieoceniony wkład w wywalczenie awansu miał Pan

Maciej Ropiejko, to on jako zawodnik i trener, był jednym z podstawowych filarów tego zespołu i

współtwórcą tego sukcesu. Gdy awans stał się faktem nikt nie rozpaczał z tego powodu, wręcz

 

przeciwnie wszyscy byli dumni, szczęśliwi i z ochotą utożsamiali się z Morzyckiem. Naszym

celem i pragnieniem było doprowadzenie tego klubu do sytuacji, w której zdecydowaną większość

zawodników I zespołu stanowić będą mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych. Stąd projekt

Akademii Piłkarskiej. Wiedzieliśmy jednak, że do czasu kiedy nasi wychowankowie osiągną

właściwy poziom sportowy i wiek musimy na chwilę obecną wspierać się zawodnikami z

zewnątrz. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z zaprzyjaźnionym klubem Świt Skolwin.

Pierwszy sezon w IV lidze zakończyliśmy na pozycji wicelidera tych rozgrywek. Nasz klub został

uznany rewelacją sezonu 2017/2018 oraz otrzymał nagrodę w wysokości 3 tys. złotych, za

najmłodszy zespól IV ligi. W obecnym sezonie I zespól zajmuje 10 lokatę w rozgrywkach IV ligi i

w naszej ocenie gdyby doszło do wspomnianych wcześniej rozmów i określonych działań, I

zespół mógłby spokojnie utrzymać się na tym poziomie rozgrywek, a klub nadal funkcjonować.

W okresie naszej pięcioletniej działalności pozyskaliśmy także wielu sponsorów, między

innymi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, RT TRANS, Elektrobau, Auto Handel

Mariusz Gajowy, Paweł Tarnowski, Golden Grot, Auto Master Radosław Paszko, Apteka

Lavenda, Polenmarkt, Ono24 i wielu innych, którym z tego miejsca jeszcze raz serdecznie

dziękujemy. Tylko my wiemy ile zabiegów, przejechanych tysięcy kilometrów, poświęconego

prywatnego czasu kosztowało pozyskiwanie sponsorów. Szczególne znaczenie dla dalszego

funkcjonowania klubu miało pozyskanie Zarządu Portów Morskich. Nawiązana w ubiegłym roku

współpraca, miała mieć w tym roku kontynuację w postaci pięcioletniej umowy opiewającej na

kwotę 15 tys. zł rocznie. Do podpisania tej umowy miało dojść 9 stycznia 2019r. Niestety ze

względu na brak umocowania prawnego nie mogliśmy jej podpisać. To miała być nasz prezent dla

nowo wybranych prezesów i zarządu. Umowa ta z tego względu była kluczowa, że zabezpieczała

środki na funkcjonowanie klubu w okresie między dotacjami. Środki miały być wypłacane do 15

stycznie każdego roku. Umiejętnie wykorzystywała to gmina, widząc jakie kwoty od sponsorów

corocznie pozyskiwaliśmy. Gdybyśmy mogli kwoty pozyskane przeznaczyć tylko na działalność

sportową klubu, a nie na jego utrzymanie, to z pewnością, nie borykalibyśmy się z wieloma

problemami. Nasz wspólny wysiłek zawodników, trenerów i wszystkich tych którzy nas w tej

pracy wspierali, był dostrzegany wszędzie z wyjątkiem włodarzy naszego miasta. W stosunkowo

krótkim czasie stworzyliśmy jeden z najlepiej zarządzanych klubów i markę rozpoznawaną w

całym województwie zachodniopomorskim. Nigdy za naszą wspólną pracę i promowanie naszego

miasta nie otrzymaliśmy nawet zwykłego podziękowania.

III. Nagonka prowadzona pod naszym adresem, oszczerstwa i pomówienia

To co obecnie dzieje się w mediach i z inspiracji grupy osób trzymających władzę w

naszym mieście i gminie, w naszej ocenie jest żenujące i mijające się w znacznych stopniu z

prawdą, a służy obarczeniu nas winą za obecną sytuację w klubie. Prymitywny sposób ich

działania świadczy o poziomie wiedzy, kultury i zasad jakimi się w życiu kierują. Wobec takiego

postępowania nie możemy pozostać bierni, gdyż dotyczy to sfery naszego życia prywatnego,

naszego dobrego imienia i naszych dóbr osobistych, o które zadbamy, jeśli będzie taka potrzeba,

nawet w instytucjach do tego celu stworzonych i podejmiemy odpowiednie kroki przewidziane w

obowiązującym w Polsce prawie.

IV. Jakie są fakty.

Rezygnację złożyliśmy i podaliśmy do publicznej wiadomości 24. 10. 2018r. Z dniem

zakończenia rozgrywek rundy jesiennej obecnego sezonu, czyli 24.11.2018r zakończyliśmy

pełnienie funkcji odpowiednio prezesa i wiceprezesa UKS Morzycko Moryń. Odpowiednie

dokumenty przekazaliśmy do Powiatu, Burmistrza i ZZPN. Celowo nasze rezygnacje złożyliśmy z

wyprzedzeniem, żeby do zakończenia rundy było dostatecznie dużo czasu na wybór nowych

władz i przekazanie klubu oraz rozmowę z trenerem i zawodnikami, żeby klub i pierwszy zespół

mógł nadal funkcjonować. Niestety do dnia naszej rezygnacji czyli 24.11.2018r nikt nie podjął

jakichkolwiek działań w tym celu. Obarczanie nas brakiem inicjatywy w tym zakresie jest

tłumaczeniem własnych zaniechań i to nie tylko ze strony lokalnych władz ale także pozostałych

członków zarządu, byłych zawodników, trenerów, działaczy, komisji rewizyjnej i członków

klubu. Obowiązek pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia spoczywa na wszystkich jego

członkach, a nie tylko na barkach dwóch ludzi i to w zakresie całej działalności. Na pomoc i

udział w naszej pięcioletniej pracy mogliśmy liczyć jedynie na nielicznych, a tym wszystkim

członkom klubu, którzy obecnie tak ochoczo zabierają głos w dyskusji, przypominamy, że

podstawowym obowiązkiem każdego członka jest opłacenie składki, z czym co roku był problem,

a wielu z tych zatroskanych obecnie członków klubu nigdy nie opłaciło składki członkowskiej. To

również świadczy o tym, komu tak naprawdę zależało na klubie lub jego upadku, a komu klub i

jego sukcesy wręcz przeszkadzały. Pomimo to były prezes wielokrotnie w okresie od października

do końca stycznia próbował skontaktować się z Panem Burmistrzem, w celu ustalenia i podjęcia

działań zmierzających do wyboru nowych władz. Niestety Pan Burmistrz po wyborze na nową

kadencję i złożeniu przez nas rezygnacji, nie miał czasu i ochoty na rozmowę z nami i

zawodnikami. Nie jest tajemnicą, że bardzo pomogliśmy Panu Burmistrzowi w tych i poprzednich

wyborach, Szkoda, że tak szybko o tym zapomniał .

V. Statut UKS Morzycko Moryń nie reguluje bezpośrednio kwestii rezygnacji z naszych funkcji,

dlatego też zastosowanie mają tu przepisy wyższego rzędu (w załączeniu pismo naszego

pełnomocnika). Z pisma jednoznacznie wynika, że nasze rezygnacje z funkcji są skuteczne i

zgodne z obowiązującym prawem, a działania podejmowane wobec nas, ze strony urzędu, są

nielegalne i nie znajdujące uzasadnienia prawnego. Niestety znajomość prawa nie jest domeną

naszych władz i osób jej doradzających. Z jednej strony władze uznawały nasze rezygnacje, o

czym świadczy chociażby udostępnienie obiektu innym podmiotom bez naszej wiedzy, choć

wypowiedziane obecnie umowy użyczenia obiektów jeszcze obowiązywały. Z drugiej zaś strony

podstępnie przesyłały nam faktury za prąd, wodę i kanalizację za okres, kiedy z obiektu w ogóle

nie korzystaliśmy, na prywatne adresy zamieszkania ( w załączeniu kopie dokumentów i kopert).

Śmiesznym również jest wzywanie nas obecnie do przekazania obiektu po tym, jak wcześniej

obiekt bez umownie został udostępniony innym podmiotom i wymienione zostały zamki w

drzwiach. Działania naszych władz pozostawiamy czytelnikom do indywidualnej oceny.

Statut UKS Morzycko Moryń reguluje natomiast podnoszoną obecnie kwestię walnego

zebrania, które może zostać zwołane na wniosek zarządu, nie samego prezesa, czy prezesów, a

także na wniosek komisji rewizyjnej lub 2/3 członków klubu. Zgodnie z rejestrem prowadzonym

przez Starostę Gryfińskiego po naszej rezygnacji w zarządzie pozostali: Robert Chrzanowski,

Dominik Kaczmar, Wojciech Marciniak, Piotr Janicki, Pani Grażyna Starościńska, która pełniła

funkcję skarbnika, również złożyła rezygnację z funkcji. Natomiast w skład komisji rewizyjnej

wygląda następująco: Tadeusz Chomont – przewodniczący, Stanisław Marciniak – członek,

Łukasz Marciniak – członek. Śmiemy twierdzić, że niektóre z wymienionych wyżej osób nawet

nie wiedzą jakie funkcjie w klubie pełnią, a w chwili obecnej również uczestniczą w tej kampani

kłamstw i pomówień skierowanej przeciwko nam. Co w tej kwestii zrobili pozostali członkowie –

NIC. Przypominamy, że gdy w 2014 roku przejmowaliśmy klub, w związku z dramatyczną

sytuacją w klubie, (wówczas I zespół był bliski spadku do okręgówki regionalnej), to sami z

inicjatywy części członków klubu i piłkarzy zorganizowaliśmy nadzwyczajne walne zebranie

członków klubu, wybraliśmy nowe władze i przystąpiliśmy do pracy. Dlaczego obecnie nikt z

tych, którzy tak zatroskani są obecną sytuacją nie podjął takich kroków. Jednym z tych, któremu

tak bardzo na sercu leży dobro klubu jest Pan Dominik Kaczmar, administrator naszej strony

internetowej i członek zarządu klubu. Rozumiemy, że wyrazem miłości do klubu, było włączanie

lub zamykanie strony internetowej w zależności od dobrego lub złego humoru, a opłaconej z

naszych prywatnych środków do lipca 2019r. Pan Dominik doskonale wiedział, że mamy do

wykonania umowy ze sponsorami, które przewidywały warunek umieszczenia logo sponsorów na

stronie internetowej.

Inną kwestią poruszaną często w komentarzach jest troska o to czy rozliczyliśmy dotację

za 2018rok. Otóż informujemy, że stosowne sprawozdanie zostało złożone 30.01.2019r zgodnie z

terminem. Kilka danych ze sprawozdania do oceny:

- dotacja 137000zł

- koszt ogólny zadania 220556,22zł

- środki własne 71901,22zł. W tych środkach znajdują się kwoty pozyskane od sponsorów oraz

nasze prywatne środki finansowe przekazane, w tym roku na działalność klubu. Odpowiednio po

ok. 18 tys. złotych były prezes i były wiceprezes zarządu. W ubiegłym roku były to kwoty po ok.

6 tys. złotych przekazane przez nas i Panią Grażynę Starościńską, byłą skarbniczkę klubu. Jak to

wsparcie finansowe z naszej strony, ma się do zarzutów kierowanych pod naszym adresem, o

rzekomym rozłożeniu klubu i działaniu na jego szkodę. My w ten klub wkładaliśmy własne

pieniądze, nie czerpaliśmy z niego korzyści, jak część z tych, którzy obecnie są zmartwieni i

zatroskani tym, gdzie zarobią podobne pieniądze.

 

 

 

Przepraszamy sołtysa Mirowa za omyłkowe umieszczenie jego zdjęcia. 

Redakcja

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (59)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

moryń
moryń 23.02.2019, 23:47
uciekajcie z tej gminy
blokuje co może i kręci
blokuje co może i kręci 23.02.2019, 17:13
przykład morzycka pokazuje podejście obecnego burmistrza nie tylko sportu ale do wszystkiego, co nie było przez niego firmowane. Przykładem jest jego "kręcenie" w temacie trasy rowerowej z Morynia do Przyjezierza Zrobił wszystko, aby tego nie udało się zrealizować i manipulował radnymi tak skutecznie, że wmówił im, skutecznie ,
realizację tego przez powiat, który w tej sprawie nic nie zrobił.
powiatowy
powiatowy 23.02.2019, 22:53
czyli zwalił całą winę na powiat! No to Wojtek Konarski mu podziękuje za piękny pi ar!
pupa
pupa 23.02.2019, 15:53
tak samo Piątek (wuefista) jak i Radek odpowiadają za tą sytuację. Tak samo jak w szkole za niego sport na poziomie zero tak i teraz jeszcze niszczy ten sport w gminie. Na jeziorze też pusto z rybą, nie mówiąc o rybakówce w której gmina nie robi nic (żadnych remontów) w ciągu swoich rządów. Myślałem, że za pana z wykształcenia nauczyciela sportu, a z hobby wędkarz, to chociaż w tych dziedzinach Moryń będzie stał mocno, a tu coraz większy rozkład, aż boję się pomyśleć co będzie za 5 lat pana rządów (czarna pupa)
Wkurzony
Wkurzony 23.02.2019, 10:59
Panowie prezesi myslelisie ze jesteście bogami a tu pan burmistrz sprowadzil was na ziemie swoimi podwojnymi twarzami przed wyborami trzeba bylo grac fer teraz placzecie .nikt nie lubi podwojnych graczy odsloniliscie swoje haraktery nikt niechce z takimi ludzmi pracowac brawo panie burmistrzu ma pan pelne poparcie mieszkańców sa odpowiednie przepisy o niegospodarnosci i swiadome doprowadzenie do upadku instutucji napweno cos mozna poszukać w kodeksie pozdrawiam oczywiscie pana burmistrza
KS marca
KS marca 22.02.2019, 23:34
Pio, Pio, Pio - POczekamy do marca więc :-)
kalendarz
kalendarz 22.02.2019, 23:41
A co będzie wtedy?
ACM
ACM 23.02.2019, 01:22
Piątek będzie królem strzelców
AC Piątek
AC Piątek 22.02.2019, 23:26
kolejna afera w powietrzu wisi! ale poczekamy do marca :-)
js
js 22.02.2019, 19:25
Ale bełkot ..... Szambo.
dobrze wam tak
dobrze wam tak 22.02.2019, 19:27
Sami sobie to zrobiliście działacze od siedmiu boleści!
Moryn
Moryn 22.02.2019, 10:47
Nie ogarniam tego czlowieka jak balowac na zlotej rybce to byl pierwszy I wtedy jak to on bardzo nie byl z klubem zwiazany a jak bagna narobil to jakos nie kwapil sie by to sprostowac tylko spierdzielil z podwinietym ogonem a teraz "sra" na osoby ktorym w *** wlazil.
Kibic
Kibic 22.02.2019, 10:32
Kazdy slucha zaklamanych braci J. Ktorzy doprowadzili do tego wszystkiego . Przeczytajcie artykul na stronie klubu od osob ktorzy na prawde sa zwiazani sercem z klubem.
cr7
cr7 22.02.2019, 10:40
e tam... Nie braci tylko jednego R.J. ktory moze byc zalamany bo doprowadzil klub do ruiny i prace wielu pokolen i osob zaprzepascil! Drugi to nawet by to dalej z sukcesami ciagnal podejrzewam, pametacie jak z dziecmi i rodzicami przy akademii wspolpracowal powinien wrocic do tego z nowymi wladzami i w uporzadkowanym srodowisku
Kibicx2z
Kibicx2z 23.02.2019, 10:29
Cr7
Nie masz pojęcia co P. odwalał, nigdy nie był święty.
PrawdaUkryta
PrawdaUkryta 22.02.2019, 08:46
na stronie klubowe UKSj pojawil sie ciekawy artykul, ktoremu wierze jakos najba bardziej
Brzoza
Brzoza 23.02.2019, 10:29
Dominik, daj żyć. Tych bredni nie da się czytać.
kibice piłkarze i prezesi gdzie skarga
kibice piłkarze i prezesi gdzie skarga 22.02.2019, 07:40
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu:
Anna Sobczyńska - Przewodnicząca Komisji
Józef Wszołek - Zastępca Przewodniczącego
Renata Barylska
Anatol Markowski
Barbara Sołoducha
ucho prezesa
ucho prezesa 22.02.2019, 08:10
jest w komisji pani BASIA od pana Prezesa i dopilnuje komisji
jola
jola 22.02.2019, 07:46
ale to 100% piątkowi i skarbnikowi ludzie
KOMISJA SKARG rady działa?
KOMISJA SKARG rady działa? 22.02.2019, 07:31
w radzie jest komisja skarg na burmistrza i urzędników nich panowie z klubu lub piłkarze złoża skargę i komisja będzie musiała się tym zająć nawet jak większość 9%% to radni burmistrza nie zamiotą tego pod dywan.
AC Radni
AC Radni 22.02.2019, 00:52
na trybunach.... klaszczą łapkami
FAN CLUB
FAN CLUB 22.02.2019, 00:46
tak drużyna pogrywa miastem i gminą
AC Rynkowa
AC Rynkowa 22.02.2019, 00:43
Pio, Pio, Pio - Konecki!!!
AC Gądno
AC Gądno 22.02.2019, 00:43
Pio, Pio, Pio - Kurjata!!!
AC Komunalka
AC Komunalka 22.02.2019, 00:42
Pio, Pio, Pio - Kaczmar!!!
AC Moryń
AC Moryń 22.02.2019, 00:40
Pio, Pio, Pio - Piątek!!!
UKS
UKS 22.02.2019, 00:10
(...)
Link usunięty. To miejsce na dyskusję, a nie na linki i reklamy. Jeśli nie masz nic do zakomunikowania, to nie zajmuj miejsca i uwagi.
administrator
WOlnoscSLowa
WOlnoscSLowa 22.02.2019, 08:45
Zapraszam do zapoznania sie z aartykulem na stronie klubowej.
ocena
ocena 22.02.2019, 00:15
Anonimowe brednie.
wita mina
wita mina 22.02.2019, 00:19
Teraz to juz chyba będa krążyć same anonimy, bo ludzie nie mają odwagi, nie mają jaj!
do działaczy
do działaczy 21.02.2019, 22:32
Zajmijcie się lepiej pomnikiem Jankowskiego bo w nocy obalili.

Pozostałe