To zabezpieczenie przed powodzią - tłumaczą inwestycję Wody Polskie

  • 03.03.2020, 21:20
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
To zabezpieczenie przed powodzią - tłumaczą inwestycję Wody Polskie Zbigniew Bogdanowicz
Wracamy do tematu inwestycji Wód Polskich w Piasku. Na ostatniej sesji mieszkańcy mieli wątpliwości co do sensu podjętych tam prac. Zapytaliśmy o inwestycję Wody Polskie. Poniżej odpowiedź.

Szanowny Panie Redaktorze,

Inwestycja obejmująca zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek jest realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest finansowany przy współudziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek. Celowość oraz sposób realizacji inwestycji wynika z analiz zawartych w strategicznych dokumentach, przede wszystkim Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz Mapach Ryzyka powodziowego (MRP) i Mapach Zagrożenia Powodziowego (MZP). Zgodnie z treścią MRP określającą negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej na powierzchnie ulegającą zalaniu składają się tereny zabudowy mieszkaniowej (na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego zlokalizowanych jest 14 budynków mieszkalnych i jeden budynek o znaczeniu społecznym), użytki zielone, grunty orne oraz las.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie budowli przeciwpowodziowych o łącznej długości 1625 m wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie, zabezpieczającymi miejscowość Piasek przed wezbraniami powodziowymi w Kanale Piasek, którego stany wód uzależnione są do stanów wód w rzece Odra. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zostanie wykonane w formie dwóch odcinków ziemnych wałów przeciwpowodziowych (oznaczonych jako wał południowy i wał północny), połączonych ze sobą ścianą przeciwpowodziową wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym z możliwą nadbudową mobilnym systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego do minimalnej rzędnej wymaganej dla III klasy budowli hydrotechnicznej. W ciągu wału południowego zostanie wykorzystane naturalne wyniesienie terenowe, którego rzędne wysokościowe przewyższają wymagany projektowany minimalny poziom korony wału przeciwpowodziowego.

 

Na etapie przygotowawczym prowadzono konsultacje społeczne, w ramach których zorganizowano spotkania, między innymi w Urzędzie Gminy Cedynia (kwiecień oraz październik 2019), Nadleśnictwie Chojna (marzec oraz listopad 2019) oraz spotkanie z lokalną społecznością. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się dniu 21.10.2019r. Podczas spotkania przedstawiono zakres planowanego zadania oraz zaprojektowane rozwiązania techniczne. Odbyła się również dyskusja, w której mieszkańcy zgłaszali swoje oczekiwania i uwagi. Informacje o spotkaniu były szeroko rozpowszechniane, między innymi za pośrednictwem ogłoszeń umieszczonych na: stronie internetowej projektu, stronie internetowej gminy Cedynia, tablicy informacyjnej w miejscowości Piasek oraz poprzez przedstawicieli lokalnych władz: w tym Urzędu Gminy oraz Sołtysa. Uwagi zgłaszane w ramach dyskusji dotyczyły głownie zabezpieczenia możliwości wodowania łodzi (w tym do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa) oraz możliwości czerpania wody do celów pożarowych.

 

Po przeanalizowaniu zgłaszanych uwag dokonano zmian w przygotowanej dokumentacji projektowej. W celu realizacji oczekiwań związanych z możliwością poboru wody na potrzeby związane z działaniami przeciwpożarowymi oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych zaprojektowano brzegowe ujęcie wód. Ujęcie zaprojektowano przy planowanym placu manewrowym, w formie rurociągu grawitacyjnego zakończonego studnią czerpną wykonaną z kręgów betonowych, zakończoną króćcem przyłączeniowym zestawu ssawnego. W ramach prac projektowych prowadzono robocze ustalenia z zainteresowanymi stronami. Podczas prac projektowych uwzględniono także istniejąca kamienną opaskę brzegową, tak aby nie utraciła swojej funkcji użytkowej.

 

Należy podkreślić, że przedmiotowa inwestycja jest przygotowywana zgodnie w wymaganiami prawa krajowego oraz politykami Banku Światowego, które gwarantują transparentność oraz możliwość aktywnego udziału społeczeństwa w procesie przygotowania i realizacji.

Michał Kaczmarek

 

O sprawie pisaliśmy tu:

https://www.igryfino.pl/wiadomosci/35563,nie-chca-inwestycji-wod-polskich

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (42)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (11)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

pieniądz
pieniądz 04.03.2020, 21:32
A jakie tego koszta?
CCCP
CCCP 04.03.2020, 13:32
No a Gawłowski co zeznał w prokuraturze ??? Ilie odda /??
Powodzianka
Powodzianka 04.03.2020, 08:58
Oj,oj co to będzie jak zobaczą tę inwestycję inne regiony Polski, które zalewane są systematycznie i tracą cały dorobek życia, a do posesji muszą używać łodzi. W Piasku ludziom wystarczą gumowce używane dwa razy w ciągu 80 lat. Gdzie logika?
żniwo
żniwo 04.03.2020, 01:01
Wysoka raz na 100 lat ale przychodzi.
dosior
dosior 08.03.2020, 06:44
i wystarczy aby ktoś stracił cały majątek.Moim zdaniem chcą robić niech robią to wtedy kasy nie zmarnują na inne głupoty.
H2O
H2O 03.03.2020, 23:59
Lanie wody!
Bubel
Bubel 03.03.2020, 23:36
Trzeba bronić przed powodzią poldery i tereny zalewowe.
Pis d@ sobie
Pis [email protected] sobie 03.03.2020, 23:35
Przekręt
Powodzianka
Powodzianka 03.03.2020, 22:15
Ha ha ha ... kiedy Piaski widziały powodź ? Czy te urzędasy wiedza o czym piszą??? Chyba lekkie potpopienie ?? jakie grunty rolne jak nikt na tych terenach nic nie uprawia nie ora nie sieje to sie wtedy nazywa ugór a nie grunty rolne !!! Dobra lesne chyba bobry i ich tereny chca chronic a kościół w Piasku no to rozumiem jako dobro społeczne nigdy nie mial w sobie wody ktora miałby podejść z kanału !! O czym my mówimy jak kasa jest juz przyklepana ... teraz przysłowie wyrzucone w błoto ...bedzie wyrzucone w kanał ...
pod paska z Piaska
pod paska z Piaska 03.03.2020, 22:44
A podtapianie to co to jest jak nie powódź?
Tam ponada
Tam ponada 04.03.2020, 00:00
Czego kogo podtapianie????

Pozostałe