Jednak nie obowiązuje limit ilości osób w lokalu wyborczym

  • 06.06.2020, 19:36
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Jednak nie obowiązuje limit ilości osób w lokalu wyborczym Zdjęcie ilustracyjne (fot. igryfino)
Na oficjalnej stronie gminy Widuchowa oraz na jej profilu społecznościowym w piątek 5 czerwca 2020 r. pojawił się wprowadzający w błąd zapis w komunikacie dotyczym reżimu sanitarnego podczas referendum wyznaczonego na 7 czerwca 2020. Ów zapis wprowadzający mieszkańców w błąd mówi o tym, że rzekomo "zalecane jest, aby w tym samym czasie w lokalu nie przebywało więcej niż jedna (1) osoba, która zamierza wziąć udział w głosowaniu". Na dodatek w nagłówku komunikatu czytamy, że reżim sanitarny - jako warunek umożliwiający przeprowadzenie głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania wójta gminy Widuchowa przed upływem kadencji - określony został przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie II oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie. Co na to Powiatowy Inspektor Sanitarny? - Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości osób, jakie mogą przebywać w pomieszczeniu użyteczności publicznej, przy zachowaniu środków ostrożności dotyczących zakrywania ust i nosa. Jedynie z daleko posuniętej ostrożności można także wziąć pod uwagę zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi w lokalu wyborczym. Rozporządzenie na ten temat obowiązuje od 30 maja 2020r. - informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie:

(...) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964) wprowadzone zostały nowe reguły dotyczące zachowania reżimu sanitarnego. W zakresie dotyczącym reżimu sanitarnego w trakcie przeprowadzania referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa wskazuje się na konieczność przestrzegania zasad wynikających bezpośrednio z obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964), które w zapisach § 18 ust. 1 pkt. 2 c) oraz § 18 ust. 4, stanowi co następuje:

1. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

2. odkrycie ust i nosa jest możliwe jedynie w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,

2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. Z obowiązku tego zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoba mająca trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane (§18 ust. 3 pkt. 3 ww. rozporządzenia).

Z obowiązku tego zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoba mająca trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane (§18 ust. 3 pkt. 3 ww. rozporządzenia).

Należy przy tym wyraźnie wskazać, że obowiązujące od dnia 30 maja 2020r. rozporządzenie nie wprowadza żadnych ograniczeń co do ilości osób jakie mogą przebywać w pomieszczeniu użyteczności publicznej, przy zachowaniu środków ostrożności dotyczących zakrywania ust i nosa.

Jedynie z daleko posuniętej ostrożności można także wziąć pod uwagę zapis §15 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazującego na wymóg zachowania odległości 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu lokalu wyborczego, stosując tu zapis odnoszący się do reguł wyznaczonych dla zgromadzeń.

Z tych też względów informujemy, że organizator referendum otrzymał wyżej opisane aktualne zalecenia, do przestrzegania których zobowiązany jest w związku z zaplanowanym na dzień 7 czerwca 2020r. referendum.

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
 
 
Naszym czytelnikom przypominamy, że do zakończenia referendum o godz. 21 w niedzielę trwa cisza wyborcza.
igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (43)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

i dobrze im tak
i dobrze im tak 08.06.2020, 01:15
Kombinowali, kombinowali i przekombinowali!
Sam
Sam 07.06.2020, 08:30
Pewnie niech chodza bez a co tam mniej bedzie ZUS mial do wyplaty , glupota nie ma granic
Wiesia
Wiesia 07.06.2020, 00:38
Aż jak to się nie możemy już doczekać *** ☺️
Znowu strzelnica
Znowu strzelnica 06.06.2020, 23:20
Całą sobotę walili z broni na strzelnicy w Widuchowej, jutro mieszkańcy z tego rejonu podziękują pani wójt za to, podziękują na TAK
mieszkaniec
mieszkaniec 08.06.2020, 01:29
To prawda my kulce powiedzielismy juz dawno że tą strzelnica strzelą sobie w plecy i doczekalismy się SUPER KARMA WRACA
Marek
Marek 07.06.2020, 07:53
Ale przecież strzelnica powstala z wniosku soltysa , ktory sie dogadal z bractwem strzeleckim , a nie z inicjatywy pani Wojt. Dziwne ze tego nie wiecie.
Ludz
Ludz 08.06.2020, 01:31
Co znowu kłamiecie to ona z kulka zalatwiła strzelnice
Sołtys
Sołtys 07.06.2020, 14:01
Ale , że co? że jaaa?
Oczywiście
Oczywiście 07.06.2020, 09:55
Uchwała Nr XI/104/2016 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres 10 lat .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2015 r.,poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 215 r., poz. 1774,poz.1777, z 2016 r., poz.65) Rada Gminy Widuchowa uchwala ,co następuje :§ 1.1. Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do wydzierżawienia na okres 10 lat część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 599/1 o pow. ok.1,45 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1Y/00025521/5.2. Szczegółowe położenie i oznaczenie gruntu, o którym mowa w ust.1 określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.3. Szczegółowe warunki wydzierżawienia określi umowa dzierżawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
oliwa
oliwa 07.06.2020, 14:10
I kolejne kłamstwo wyszło. Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypoływa.
Ola
Ola 06.06.2020, 22:49
A ja u Dyrektora krzywinskiego przeczytałam post..... Koń by się uśmiał.... Stop hejtowi, napisał naczelny hejter, antywzor dla dzieci i młodzieży
Sadsadem
Sadsadem 06.06.2020, 22:38
Czy to błędny komunikat był celowy zeby wystarczyć ?
SSK
SSK 06.06.2020, 22:34
Jutro idziemy idziemy na *** 😊😊😊
Anna
Anna 06.06.2020, 22:15
Pewnie celowo. Ahhh brak mi słów.
sorry
sorry 06.06.2020, 21:51
A komuś się marzyły długie kolejki w deszczu i rezygnacja ewentualna?
Macierzanek
Macierzanek 06.06.2020, 21:48
Dziekuję Redakcji za dodatkowe informacje.
wyborca z Lubicza
wyborca z Lubicza 06.06.2020, 21:42
Dziękuję za informacje!
zakopiec
zakopiec 06.06.2020, 21:39
Jak do sklepu ktoś chodzi to procedurę zna!
mieszkanka
mieszkanka 06.06.2020, 21:33
Zabezpieczyć się trzeba ale bez przeady proszę.
kol
kol 06.06.2020, 21:29
a ten artykuł nie łamie zasad ciszy wyborczej?
do niekumatego kolesia ze Szczecina mieszkającego z ***
do niekumatego kolesia ze Szczecina mieszkającego z *** 06.06.2020, 21:32
A co ty analfabeta jesteś, że nie potrafisz sobie odpowiedzieć na tak proste pytanie, że nie.
dzięki
dzięki 06.06.2020, 21:21
Dobrze wiedziec wczesniej co i jak!
Do Grajka
Do Grajka 06.06.2020, 21:20
Przestan Pan bo jeszcze narzeczonego odbije !!!! :):):):)::)
;-)
;-) 06.06.2020, 21:15
Ktoś się o was troszczy a tu zaraz tam takie podejrzenia
historyk
historyk 06.06.2020, 21:14
Kto tym razem będzie przepraszał że na oficjalnej stronie gminy Widuchowa podano nie prawdę nowa sekretarz gminy?Znam już koniec takiego zdarzenia.
Czarek
Czarek 06.06.2020, 21:14
Tonaca brzytwy się chwyta czy jakoś tak brzmiało to przysłowie.
Grajek
Grajek 06.06.2020, 21:11
Pani Wójt stara się jak może i jak nie może zastraszyć mieszkańców gminy, wymyśliła sobie nawet specjalny reżim sanitarny i znowuż przegrała. Czas pakować walizki i torby i jechać na Norwegię do Iwonko K
.....

Pozostałe