Odpowiada odnośnie wyroku sądu o naliczaniu opłat za śmieci na podstawie zużytej wody

  • 03.09.2020, 13:39
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Odpowiada odnośnie wyroku sądu o naliczaniu opłat za śmieci na podstawie…
-To miażdżąca krytyka a nie drobna uwaga co do daty wejścia w życie aktu prawnego. Sąd zauważył, że złamano tu podstawowe zasady państwa prawa, złamano Konstytucję i de facto podważono zaufanie obywateli do Państwa - to odpowiedź mieszkańca naszego powiatu, który przedstawia i interpretuje prawomocny już wyrok sądu odnośnie naliczania opłat za śmieci na podstawie zużytej wody.

List napisał do nas Cezary Szczupak, pełnomocnik KWW Julitta Małgorzata Nowak, komitetu proponującego kandydatkę na wójta. Ma to być odpowiedź na informacje pełniącego funkcję wójta gminy Widuchowa Jerzego Sołtysiaka odnośnie wyroku WSA w Szczecinie. Informacje te były przedmiotem artykułu w igryfino w sierpniu br. Oto stanowisko Cezarego Szczupaka:

Odpowiedź na informacje Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Widuchowa odnośnie wyroku WSA w Szczecinie sygn., akt I SA/Sz 54/20

W dniu 19. 06 2020 r. w WSA w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie skargi mieszkańca gminy Widuchowa na Uchwałę Rady tejże Gminy w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i stawki tej opłaty.

Sąd stwierdził nieważność &4 ust 1 Uchwały w zakresie braku regulacji odnoszącej się do metody ustalania ilości zużytej wody co do opłat za 2020 r. w stosunku do podmiotów, które w 2019r dokonały bezzwrotnego zużycia wody na cele uzasadniające jej odrębny pomiar na podstawie dodatkowego wodomierza.

Co to oznacza dla mieszkańców gminy?, czy dotyczy to tylko jednej osoby czy tylko osób prowadzących gospodarstwo rolne?

Sąd w wyroku jednoznacznie wskazał, że adresatem tego orzeczenia są WSZYSCY właściciele nieruchomości zamieszkanych, którzy w 2019r dokonali bezzwrotnego zużycia wody na cele uzasadniające jej odrębny pomiar na podstawie dodatkowego wodomierza. Mówiąc prostym i zrozumiałym językiem

Każdy kto zyskałby na założeniu odrębnego wodomierza, gdyż np., podlewał trawnik, ogródek przed domem, prowadził hodowlę zwierząt, uprawiał warzywa lub nawet napełniał basen znajdujący się w części rekreacyjnej swojej nieruchomości jest adresatem wyroku i może na jego podstawie domagać się od Gminy zwrotu pobranych opłat.

Jaki jest skutek stwierdzenia nieważności części uchwały. Według prawa unieważniony akt prawny (jego część) uznaje się z mocy prawa jako nie obowiązujący od chwili jego uchwalenia, taki akt po prostu nigdy nie zaistniał.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał

„Jako usprawiedliwiony jawi się wniosek, że adresaci prawa wynikającego z w/w uchwały, która weszło w życie 21.12.2019r a którego skutki sięgają de facto wstecz, pozbawieni zostali – na skutek jego nieznajomości w 2019r – możliwości dostosowania się do tych norm prawnych ponosząc równocześnie tego negatywne skutki, poprzez obowiązek zapłaty za ww. opłaty w kwocie wielokrotnie wyższej aniżeli w sytuacji gdyby mieli możliwość do nowego prawa się dostosować.(…) Mając na uwadze powyższe Sąd wskazuje zatem, że zakaz działania prawa wstecz stanowi jeden z elementów zasady demokratycznego państwa prawnego. (…) Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, regulując w drodze aktu prawa miejscowego przekazaną mu kwestię trybu ustalania i wysokości stawki ww. opłaty, nie jest obowiązany przestrzegać zasad konstytucyjnych”

To miażdżąca krytyka a nie drobna uwaga co do daty wejścia w życie aktu prawnego. Sąd zauważył, że złamano tu podstawowe zasady państwa prawa, złamano Konstytucję i de facto podważono zaufanie obywateli do Państwa.

Zastanówmy się teraz na zakresem ilościowym podmiotów upoważnionych do skorzystania z nieważności części uchwały. Gmina Widuchowa jest gminą typowo rolniczą, większość jej mieszkańców nie mieszka w blokach a w zabudowie jednorodzinnej, posiada ogród, trawnik, prowadzi przydomowy chów zwierząt. Przytłaczająca większość mieszkańców nie ma założonych dodatkowych wodomierzy. Ilość osób, które mogą złożyć więc wniosek o zwrot opłat za wywóz nieczystości stałych jest bardzo duża. Rozpatrzenie tych wniosków może sparaliżować pracę Urzędu Gminy. Opłaty pobrane na podstawie nieważnego aktu prawnego są zwracane bez przeprowadzenia dodatkowego postępowania.

Jeśli usuniemy z treści uchwały zapis &4 ust,1 to nie mamy możliwości obliczenia wysokości opłaty za śmieci. Z zachowanej treści aktu prawnego wiemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody w m sześciennych z danej nieruchomości i stawki opłaty, wiemy jaka jest stawka za 1 m sześcienny, nie znamy jednak i nie możemy w oparciu o ww. uchwałę ustalić ilości zużytej wody przyjmowanej jako składnik ustalenia wysokości opłaty. Ten fragment aktu jako niezgodny z Konstytucją nie może być brany w 2020 r pod uwagę. Gmina nie ma więc podstaw do pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych od znacznej ilości mieszkańców przez cały 2020r. Niezbędne jest nowe korzystniejsze dla uprawnionych uregulowanie.

Stanowisko wójta igryfino zamieściło tu:

https://www.igryfino.pl/wiadomosci/37843,wojt-odnosi-sie-do-wyroku-sadu-w-sprawie-zwrotu-pieniedzy-za-smieci

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (16)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

siewca dobrej nowiny
siewca dobrej nowiny 05.09.2020, 10:56
Jak widać w gminie działo się źle, a to tylko w tym artykule przykład jednego złego działania. Mamy jednak nadzieję, że posiane ziarno, które ma pierwiastek kobiecy, obrodzi wkrótce obficie.
Mirek
Mirek 05.09.2020, 09:47
Gmina Widuchowa potrzebuje odnowy i współdziałania wielu sił aby zmieniło się na lepsze.
Zdzisław
Zdzisław 05.09.2020, 00:55
Brawo Panie Cezary, w Panu nadzieja, że w tej gminie może w końcu zadziała prawo.
ekipaż
ekipaż 05.09.2020, 01:41
Bo to jest silna ekipa.
Tadek
Tadek 04.09.2020, 09:33
Bardzo słuszne uwagi pana Cezarego.
Ha.ha
Ha.ha 03.09.2020, 22:18
Pan Jerzy Sołtysiak interpretuje wyrok po swojemu.
referendalni
referendalni 03.09.2020, 20:08
radzę wam czytać ze zrozumieniem postanowienia sądu, a nie wymyślać i wprowadzać znów ludzi w błąd
szybciutko
szybciutko 03.09.2020, 16:58
Panie Filipiak, do roboty!
kod
kod 03.09.2020, 18:50
nie poganiaj darka bo sie spoci i nie bedzie umiał dwóch zdań ułożyc po polsku
brawo wy!
brawo wy! 03.09.2020, 16:28
Fajne. Partactwo w pełnym wydaniu.
Dobrze, że ktoś się zawziął i to doprowadził do wyroku sądu.

A liczenie za śmieci od zużytej wody jest absurdem. Wiele było przykładów - czy to uczniowie i studenci, czy pracownicy przyjeżdżający na weekend (z praniem z całego tygodnia).
Czy wreszcie emerytka mająca w domu czy na balkonie dużo kwiatków.

Albo człowiek pracujący fizycznie albo trenujący, który musi się umyć kilka razy dziennie i prowadzący siedzący tryb życia urzędnik z urzędu gminy.
Zużycie wody będzie większe - ale czy śmieci będzie proporcjonalnie więcej?
czytacz
czytacz 03.09.2020, 14:51
Dawać cały wyrok. Sami potrafimy czytać!
??!!
??!! 03.09.2020, 16:59
15 stron będziesz czytał?
katastrofa
katastrofa 03.09.2020, 14:23
Masakra-podziękujmy radnym z Widuchowej którzy bezradnie pobrali diety za pięć sesji plus komisje.
Realista
Realista 03.09.2020, 22:14
Nie tylko z Widuchowej, ale wszystkim radnym z opcji A. K. K. Myślicielom z Urzędu Gminy Widuchowa też.
agronom
agronom 03.09.2020, 14:07
To jest wyrok , który przetrze ścieżki innym.
kwerk
kwerk 03.09.2020, 13:58
Czyli to nie jest tak cukierkowo. Tylko jak zwykle winnych brak.

Pozostałe