Radni podejmą uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły w Piasku  

  • 18.10.2020, 20:55
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Radni podejmą uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły w Piasku Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Cedyni 30 września 2020 r.na której poruszono sprawę szkół, ale w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Rady Miejskiej W Cedyni poinformował radnych o sesji, która ma odbyć się w czwartek. W zasadzie jest do podjęcia jedna uchwała. Dotyczy ona zamiaru przekształcenia szkoły Podstawowej w Piasku ze szkoły ośmioklasowej w trzyklasową. Ma ją prowadzić nie gmina, a stowarzyszenie z zewnątrz.

Przeciwko takiej zmianie protestuje społeczność szkolna. Pisaliśmy o transparentach rozwieszonych w miejscowości Piasek. Swoje argumenty mają władze Cedyni. Umieszczono je w uzasadnieniu uchwały, którą publikujemy pod artykułem.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 89 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 95 ust. 2, związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku o strukturze organizacyjnej klas I – VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III z oddziałem przedszkolnym.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i stanowisk.

§ 2. Uczniom klas IV – VIII przekształcanej Szkoły Gmina zapewni możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni, której organem prowadzącym jest Gmina Cedynia.

§ 3. Uczniom przekształcanej Szkoły Gmina Cedynia zapewni bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do Szkoły wymienionej w § 2, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Cedyni do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły rodziców, uczniów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cedyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Gmina Cedynia staje w obliczu poważnych wyzwań związanych z dostosowaniem swojej organizacji do zmieniających się wskaźników demograficznych, budżetowych, rozwojowych, klimatycznych. Wspólnota samorządowa musi sobie odpowiedzieć na szereg pytań i podjąć działania prorozwojowe rozłożone w czasie. Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły, niesie za sobą pozytywne przesłanie.

Od samego początku władze gminy wielokrotnie przekazywały do opinii publicznej informację, że nie planują likwidacji tylko przekształcenie pełnej ośmioletniej szkoły podstawowej w szkołę podstawową o obniżonym poziomie organizacyjnym do klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

śrdoek dezynfekujacy
śrdoek dezynfekujacy 19.10.2020, 11:51
W czasie koronawirusa? Niestosowność podwójna.
giga
giga 18.10.2020, 23:38
A co to za stowarzyszenie ZUL?
pepik
pepik 18.10.2020, 21:46
Mogą podejmować a Kuratorium i tak się nie zgodzi. Tak było w Gogolicach.
Pytajnik
Pytajnik 19.10.2020, 15:53
Ale gmina odwolala się do sądu. I sad orzekl że gmina może zamknąć szkole ze względów ekonomicznych. I co dalej w tym temacie???? Portale nic nie piszą??
Tak było, prawda???
masakra
masakra 18.10.2020, 21:18
Jeden facet poważny siedzi w maseczce. A reszta co? Koronawirusa nie ma?
Nie ma
Nie ma 2 dni temu, 06:59
Nie ma

Pozostałe