Nauka w "bańkach"? Najmłodsi uczniowie wracają do szkół

  • 17.01.2021, 18:25
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Nauka w "bańkach"? Najmłodsi uczniowie wracają do szkół
Stałe grupy uczniów, czyli tzw. bańki, przyporządkowani do nich ci sami, stali nauczyciele, stałe sale lekcyjne, taka organizacja zajęć, by klasy nie miały kontaktu z pozostałymi - takie zalecenia znalazły się w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

W poniedziałek, po feriach, przywrócona zostaje nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Powrót najmłodszych uczniów do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół. Są one dostępne na stronie internetowej MEiN https://bit.ly/3nq81x2.

Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Zgodnie z nimi, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Dyrektorzy szkoły mają tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

W szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.

Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. W wytycznych wskazano, że uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki będzie można zostawiać w szkole.

Uczeń nie powinien też zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się zaś organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w minionym tygodniu mówiąc o wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych wskazał, że są "to wytyczne i zalecenia". "To nie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obligującego wszystkich dyrektorów we wszystkich szkołach do ich pełnego zastosowania" - powiedział. Jak mówił, "dyrektorzy stosują je w miarę swoich możliwości". Wyjaśnił, że są różne szkoły, różne warunki. "W zdecydowanej większości przypadków będzie je można zastosować w 100 proc." - ocenił szef MEiN.

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października.

Nauka zdalna, poza pewnymi wyjątkami, zawieszona była do 3 stycznia, z tym że od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną w nauce. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie. Ferie kończą się 17 stycznia.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach będą kontynuować naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne dla nich zawieszono do 31 stycznia 2021 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (37)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Marcelek wrócił z tej szkołopralni
Marcelek wrócił z tej szkołopralni 18.01.2021, 15:15
Bzdury i kłamstwa. Za tydzień nowa zaraza
proste
proste 18.01.2021, 11:31
Bańki szkolne zostaną rozbite przez angielski i religię.
bryk
bryk 18.01.2021, 11:22
Nauczyciele powinni być zaszczepieni zanim wrócili do szkoły.
błąd
błąd 18.01.2021, 13:29
oczywiście, że każdy, kto ma kontakt z innymi powinien się szczepić. Ale bardziej prawdopodobne jest rozniesienie przez uczniów i ich rodziny.
Stąd w ogóle otwieranie szkół było błędem....
Uczyciel
Uczyciel 18.01.2021, 07:33
Nareszcie będą godziny karciane
ruski troll
ruski troll 18.01.2021, 10:36
wreszcie zaczną zdychać "polaczki", prawda "uczitielu" ruski trollu?
Nie ma żadnych szczepień ani rejestracji do szczepień - senior 60+
Nie ma żadnych szczepień ani rejestracji do szczepień - senior 60+ 18.01.2021, 06:37
Do czasu zaszczepienia wszystkich nie powinno być zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, kościołach.
puste bańki...
puste bańki... 18.01.2021, 00:39
Bańki to mają w rządzie zamiast głów - wysyłając dzieciaki do szkół. Skoro 2% PRZEBADANYCH nauczycieli zakażonych - to pozostali zdrowi? A skoro nauczyciele 2% zakaża - to w rodzinach dzieci niby mniej?
Przeciwnie - dużo więcej!
Rodzic
Rodzic 17.01.2021, 23:34
Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach za wyjątkiem nauczycieli religii, języków obcych i informatyki. Tak brzmi jeden z punktów Procedury Sp nr1. Dzieci nie mogą w klasie pożyczać sobie np kredki ale wszystkie dzieci z różnych klas mogą korzystać z tych samych klawiatur na informatyce. I to ma być reżim sanistarny. Śmiechu warte
ciekawy cytat
ciekawy cytat 17.01.2021, 23:09
Sytuacja epidemicznie jest w tym momencie niebezpieczna. Mamy dużo zachorowań, jest ich dużo więcej, niż to, co pokazują oficjalne statystyki. O powodach tego już wielokrotnie mówiliśmy, ale statystyki są trudne do interpretacji - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Ekspert prognozuje, że kiedy dzieci wrócą do stacjonarnego nauczania, a w ich domach może być wirus, przyniosą go do szkoły. Również nauczyciele w swoich domach mogą mieć zakażonych. W związku z tym może się on rozprzestrzeniać we wszystkich kierunkach.

- Już słyszymy, że badania przesiewowe wykryły aż 1600 przypadków zakażonych nauczycieli. To jest bardzo duży odsetek. Jakby to przenieść na całą populację dorosłych i w ciągu tygodnia 1,5 proc. miałoby mieć zakażenie, to daje pół miliona chorych - mówi dr Grzesiowski.

Czy to oznacza, że stacjonarne nauczanie będzie trwało dwa tygodnie i wszyscy z powrotem trafią na lekcje online?

- Pochodzimy pewnie sześć tygodni i dopiero wtedy ktoś się zacznie zastanawiać, czy to szkoły spowodowały wzrost zakażeń - dodaje na WP.
PiSmen
PiSmen 17.01.2021, 22:55
Pamiętajmy, że powrót do nauki stacjonarnej będzie miał miejsce w ścisłym reżimie sanitarnym. Nauczyciele szczepionkę na COVID mają otrzymać już w "I" grupie.
taka prawda
taka prawda 17.01.2021, 23:11
czyli tak gdzieś we wrześniu?
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel przedszkola 17.01.2021, 22:17
Proszę zobaczyć co się dzieje w przedszkolach i żłobku w gryfinie. Nie ma tygodnia żeby nauczyciele czy panie opiekunki nie przebywały na kwarantanie. Z winy personelu czy dzieci. A niestety pracują cały czas. Bez dodatkowych pieniędzy. A jak idą na kwarantane bo zarazi je dziecko bo ma covida to siedzą w domu na kwarantanie za 80%swojego wynagrodzenia i też mają tego dosyć.
główny powiatowy epidemiolog
główny powiatowy epidemiolog 17.01.2021, 22:29
Gryfinie to typowa karuzela, której władze nie potrafią zatrzymać, a powinny.
mądrala
mądrala 17.01.2021, 22:16
Na razie testy zrobili nauczycielom. A kiedy testy przesiewowe dzieci? Przecież one też zarażają. Oczywiście powtarzane przynajmniej co tydzień, bo przecież w domu, albo w autobusie mogą się zarazić.
gosc
gosc 17.01.2021, 22:13
Lock-down kiedy będzie. Niemcy tak zrobili -ludzie muszą odpocząć od kontaktu z wirusem. Coraz więcej chorych .Powinno być zamknięte punkty usługowe tak jak w kwietniu . Bez przesady ludzie jak maszyny do roboty w czasie pandemia dbajmy o ludzi. Ludzie na cały rok biorą urlopy i jest dobrze.
zakażenia wśród nauczycieli
zakażenia wśród nauczycieli 17.01.2021, 22:10
Resort Przemysława Czarnka razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym podsumował pięć dni akcji testowania nauczycieli. Wymazy pobrano od prawie 134 tys. osób. Pozytywny wynik na obecność koronawirusa otrzymały 2 422 osoby, co stanowi 2 proc. przebadanych.
eM
eM 17.01.2021, 22:01
Dobrze, ze żyjemy od emerytury do emerytury OCZYWIŚCIE!! zaraz nie będziesz mieć tej swojej emeryturki bo nie bierze się z nieba a z podatków uczciwie pracujących ludzi! Przedsiębiorcy na lockdownie to i z emeryturki zaraz będą nici! ZUS nie zawiesił składek ale jak zamkną biznesy bo firmy bankrutują to ci źródełko wyschnie!
fałsz
fałsz 17.01.2021, 23:14
emerytura bierze się z UCZCIWIE przepracowanego życia. A nie z podatków obecnych pracujących. Przecież emeryci też całe życie mieli mniejsze pensje "bo na emerytury musi być"...
peppers
peppers 17.01.2021, 21:40
Poczytajcie coś eksperckiego, anie palecie . Taka sztuka dla sztuki.
?
? 17.01.2021, 21:43
te, ekspert, a po polsku możesz?
poczytnik
poczytnik 17.01.2021, 21:45
Nie czytam literatury popularnej, rozrywkowej, bo mam zaległe lektury z innej dziedziny, z klasyki światowej literatury pięknej, z literatury faktu, ale gdy patrzę na to forum, dziwię się dyskwalifikacji tej rozrywkowej literatury dokonanej jakby z założenia. Porównując to z muzyką: preferuję trudniejszą muzykę jak symfonie Beethovena, oratoria Haendla i Bacha, kompozycje Pendereckiego, ale z respektem podchodzę do walców Straussa czy do dobrze skomponowanych operetek. To też trzeba umieć. Piosenka wymaga mniej pracy niż symfonia, ale napisać coś takiego jak" Jej portret" (Nahorny) lub" Yesterday" (The Beatles) albo coś bardziej rozrywkowego jak" Dancing Queen" Abby to też jest sztuka. A przynajmniej godne respektu rzemiosło.
Anna
Anna 17.01.2021, 21:33
Według mnie zacznie się znowu zwiększać zachorowalność tak jak to było we wrześniu po powrocie dzieci do szkół
X
X 17.01.2021, 21:15
Czemu ma służyć ten powrót ? Napewno nie dobru dzieci . Tragedia
Mama
Mama 17.01.2021, 20:56
Jeden nauczyciel ? A katechetka która lata od klasy do klasy a nauczyciele języków obcych ? Ściema !
?
? 17.01.2021, 21:44
a wuef to będzie w sali, w której się uczą? Czy na sali gimanstycznej?
łebski facet
łebski facet 17.01.2021, 22:54
do? Podejrzewam że na hali a Mietek przyjdzie i ogra z nimi w piłkę.
Dzieci do szkoly tam jest ich miejsce na nauke
Dzieci do szkoly tam jest ich miejsce na nauke 17.01.2021, 20:13
Wielka mi tragedia dzieci wracaja do szkol w komcu! Szkoły temat tabu a dzieci same w domach wycofane im nie potrzebne sa kontakty rowniesnicze bo po co .....tragedia!!! Ludzie otwórzcie oczy a przedszkola a żłobki przeciez tam jest po 25 dzieci na jednej sali plus panie czy ktos o tym pomyslał, tam sie nie zaraża, tam dzieci nie zarazaja! Tam panie nie sa narażone tylko dzielnie pracuja i chwalła im za to. W szklach panie nauczycielki sie boja a przedszkolach i żłobkach nie. Dziwne
?
? 17.01.2021, 21:45
ta, mamusia w radio: cytat!!! "cieszę się, wreszcie się rano wyśpię"...
Przedszkolanka
Przedszkolanka 17.01.2021, 20:53
W przedszkolach tez się boją i chorują - niektóre ciężko - ale nie mają wyjścia , muszą pracować !
i tyle
i tyle 17.01.2021, 20:11
Pomyłka!

Pozostałe