Zdalne nauczanie dla klas 4-8 przedłużone

  • 26.02.2021, 21:25
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Zdalne nauczanie dla klas 4-8 przedłużone
W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie wydłużające do 14 marca 2021 r. naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Rozporządzenie wprowadza też naukę zdalną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w woj. warmińsko-mazurskim.
Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Zgodnie z nią do 14 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 14 marca zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.
 
Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Tam do 14 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych; uczniowie z tych klas będą się uczyć zdalnie.
 
W pozostałych województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.
 
Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.
 
W obecnej nowelizacji dopisano jeszcze jeden - dyrektor szkoły będzie mógł udostępnić pomieszczenia odpowiednio w szkole w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
W mocy pozostają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą sami decydować o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.
 
Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy też szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.
 
Mogą też być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.
 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.
 
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
 
Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.
 
Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.
 
Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Takiego obowiązku dyrektor nie ma wobec innych uczniów. W noweli zapisano, że w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zostały zawieszone od 26 października ub.r. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od 9 listopada zawieszona była też nauka w klasach I-III szkół podstawowych. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam zajęcia stacjonarne cały czas są prowadzone od końca maja ub.r.
 
Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. (PAP)
 
Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka
igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (16)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mamusia
Mamusia 27.02.2021, 19:27
Przez te zdalne moje dziecko nic nie rozumie.. co za nauczyciele.. co za zdalne?
Rafał
Rafał 28.02.2021, 08:21
Jak dziecko chce się uczyć to i na zdalnym się pouczy .
Zenia
Zenia 27.02.2021, 21:07
A co , nauczyciele po chińsku mówią ?
złośliwa
złośliwa 27.02.2021, 19:37
Nic? Może za mamusią takie zdolne?
:):):)
:):):) 27.02.2021, 20:13
dobre, 19.37 :)
Mama
Mama 27.02.2021, 13:06
I na całe szczęście , wystarczy już chorych dzieci z klas 1/3 i nauczycieli
lux
lux 28.02.2021, 22:29
...no ponoć najbardziej chorują ci ostatnio zaszprycowani...
stop narkomanii
stop narkomanii 28.02.2021, 22:47
Naszprycowani narkomani przeważnie najczęściej chorują i schodzą z tego świata.
Brajan
Brajan 27.02.2021, 10:19
Jak zmarszczyć Freda zdalnie pytam się jak
Gumowiec
Gumowiec 27.02.2021, 15:12
Zapytaj. Knagolca on w tych sprawach biegly
a.
a. 27.02.2021, 09:49
Czysty obłęd...
*** ***
*** *** 27.02.2021, 01:45

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

nauczycielka
nauczycielka 27.02.2021, 00:26
A minister Czarnek co konferencja to zapowiada że już niedługo uczniowie wrócą do szkół.
pisobajzel
pisobajzel 27.02.2021, 09:42
Chaos i brak możliwości planowania, organizacji - zarówno szkoły jak i rodziców. To samo przedsiębiorcy - nie ma żadnych logicznych kryteriów otwierania, zamykania, przepisów itp...
Knagulec
Knagulec 26.02.2021, 23:58
Zdalne gumowanie mnie za całokształt należy się jak psu kosc
Fakt
Fakt 26.02.2021, 23:39
30 % młodzieży nie ma lap topów bo im sprzedali je rodzice.
*** *** ***
*** *** *** 26.02.2021, 23:21

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.


Pozostałe