W dół Gryfino, Chojna, Banie i Widuchowa. W górę Cedynia, Moryń i Mieszkowice. Ranking finansowy samorządów

  • 17.05.2021, 14:30
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
W dół Gryfino, Chojna, Banie i Widuchowa. W górę Cedynia, Moryń i Mieszkowice.…
Gmina Gryfino zajęła 20. miejsce wśród 55 gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. To spadek aż o 9 pozycji względem roku poprzedzającego. Zjazd w dół i to aż o 11 pozycji zanotowała Chojna, a Banie minus 4. Natomiast sporą poprawą miejsca w rankingu cieszyć się mogą Cedynia, Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Mieszkowice. Raport uwzględniający wskaźniki z 2020 roku przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma on na celu przedstawienie, jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.
Prezentacja wyników dla gmin miejsko-wiejskich za 2020 rok (na 55 gmin)
 
gm. Gryfino
20. miejsce (na 55 gmin), spadek pozycji względem roku poprzedzającego: -9
ludność: 31.752
indeks: 2,7810; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: -0,62
dystans: 65%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 57,9%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 3,5%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 8,8%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 22,8%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 40,8%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 2,4%
 
gm. Cedynia
30. miejsce (na 55 gmin), wzrost pozycji względem roku poprzedzającego: +9
ludność: 4.192
indeks: 2,6071; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: +0,16
dystans: 61%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 56,4%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 4,5%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 10,5%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 15,1%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 40,1%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 7,4%
 
gm. Moryń
33. miejsce (na 55 gmin), wzrost pozycji względem roku poprzedzającego: +9
ludność: 4.258
indeks: 2,5501; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: +0,15
dystans: 59%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 30,5%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 4,1%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 24,6%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 22,9%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 37,4%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 6,5%
 
gm. Mieszkowice
38. miejsce (na 55 gmin), wzrost pozycji względem roku poprzedzającego: +12
ludność: 4.069
indeks: 2,5501; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: +0,21
dystans: 56%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 40,7%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 6,3%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 15,1%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 20,9%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 41,8%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 6,4%
 
gm. Chojna
41. miejsce (na 55 gmin), spadek pozycji względem roku poprzedzającego: -11
ludność: 13.667
indeks: 2,2096; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: -0,62
dystans: 51%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 46%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: -0,1%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 10,1%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 14,2%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38,3%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 6,9%
 
gm. Trzcińsko-Zdrój
46. miejsce (na 55 gmin), wzrost pozycji względem roku poprzedzającego: +8
ludność: 5.234
indeks: 2,1030; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: +0,27
dystans: 49%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 33,8%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 7,1%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 8,8%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 24,2%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 40,8%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 6,9%
 
 
Prezentacja wyników dla gmin wiejskich za 2020 rok (1-47 miejsc)
 
gm. Stare Czarnowo
9. miejsce (na 47 gmin), wzrost pozycji względem roku poprzedzającego: +1
ludność: 3.807
indeks: 3,6128; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: +0,13
dystans: 70%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 52,2%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 13,4%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 13,8%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 12,5%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38,9%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 2,4%
 
gm. Banie
21. miejsce (na 47 gmin), spadek pozycji względem roku poprzedzającego: -4
ludność: 6.282
indeks: 2,7755; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: -0,26
dystans: 54%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 40,1%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 4,8%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 13,7%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 17,6%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 39,6%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 3,7%
 
gm. Widuchowa
35. miejsce (na 47 gmin), spadek pozycji względem roku poprzedzającego: -13
ludność: 5.400
indeks: 2,3266; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: -0,31
dystans: 45%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 33,8%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 7,3%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 10,4%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 44,4%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 37,1%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 4,6%
 
 
powiat gryfiński
2. miejsce (na 18 powiatów), spadek pozycji względem roku poprzedzającego: -1
ludność: 81,598
indeks: 3,9760; zmiana wartości indeksu względem roku poprzedzającego: -0,15
dystans: 94%
W1 (udział dochodów własnych w dochodach ogółem): 40,3%
W2 - relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem: 8,2%
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 16,7%
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem: 11,5%
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 56,4%
W6 – wskaźnik bezrobocia: 4,6%
 
Sporządzone zestawienia, ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiają jednostki województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.
 
Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych:
W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia
 
Bazując na sześciu wyżej wymienionych wskaźnikach, korzystając z metod statystycznych określono miejsce poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego w zestawieniu. Otrzymane wyniki zostały posortowane począwszy od jednostek o najwyższej (najkorzystniejszej biorąc pod uwagę przyjętą metodologię) wartości indeksu. Wskazany został również dystans poszczególnych jednostek od jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.
Ranking pokazuje, w jakiej sytuacji na koniec 2020 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2020 roku względem roku 2019.
Ranking finansowy został opublikowany już po raz czwarty. Najważniejsze cele zestawienia to przejrzystość finansów publicznych JST, dbanie o kulturę finansów samorządów, wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu finansami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie dobrych rozwiązań.
 
Pełne zestawienie Regionalnej Izby Obrachunkowej publikujemy tutaj:
igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (46)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

wyszło szydło z worka
wyszło szydło z worka 21.05.2021, 09:37
Banie toną, a tak sią chwalił że tyle inwestycji. A tu dużo gorzej niż za Teresy.
węgierska szkoła korupcji politycznej
węgierska szkoła korupcji politycznej 20.05.2021, 19:15
A co ze skandalem wokół tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych , z którego miliardy poszły do „swoich” wójtów i burmistrzów?
Artur
Artur 20.05.2021, 20:26
Kogo to dziwi że pieniądze z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH rząd rozdysponował tak jak właśnie rząd uważał?
szkoda kasy
szkoda kasy 21.05.2021, 09:45
Rząd wspiera najbardziej leniwych i niegospodarnych burmistrzów jak w Gryfinie co jest po prostu wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
do decydujących
do decydujących 20.05.2021, 13:59
Temat ważny społecznie - każda gmina powinna mieć obowiązek zapewnić swoim starym mieszkańcom dom spokojnej starości w formie stacjonarnej oraz w formie dziennego pobytu. Rodziny tych osób muszą pracować i nie mogą siedzieć z babcią czy dziadkiem w domu. Gdyby taki dom był w pobliżu, mogliby odwiedzać staruszków nawet codziennie, a nie wywozić ich o dziesiątki kilometrów bez możliwości częstych odwiedzin. Koszty nie powinny przekraczać możliwości pensjonariusza. Obdzieranie całej rodziny z pieniędzy przez prywatne domy opieki to skandal. Władze gminne i ośrodki pomocy społecznej mogłyby zająć się organizacją obiadów dla ludzi starych mieszkających samotnie, którzy już nie są w stanie samodzielnie gotować. Np. w stołówkach szkolnych czy przedszkolnych nie dzieje się nic. Dyrektorzy zamawiają katering, a mogliby zatrudnić kucharki i gotować domowe obiady dla dzieci i jednocześnie na dowóz dla starszych ludzi. Czy to takie trudne?
Won z urzędu...
Won z urzędu... 20.05.2021, 09:54
Powiat brawo. Gmina prawdziwa tragedia. Idioci nami rządzą w gminie ?
jakis chlystek na fotelu
jakis chlystek na fotelu 19.05.2021, 16:55
Gmina nie ma gospodarza i to dlatego.
rada
rada 18.05.2021, 22:33
Bądź jak rzepak: olej wszystko i rozkwitaj!
wniosek
wniosek 18.05.2021, 19:31
To czarno na białem, że Sawaryn źle rządzi Gryfinem.
urna wyborcza
urna wyborcza 18.05.2021, 13:46
Wyniki mówią same za siebie. Brawo Stare Czarnowo. Mieszkańcy wiedzieli kogo wybrać.
Tom
Tom 18.05.2021, 14:37
Żyjesz przeszłością bo obecnie brak pomyslow i dlugi.
poprawa propagandy:)
poprawa propagandy:) 18.05.2021, 14:13
Wczoraj było to samo - ale wtedy jeszcze było coś o "wójtowej" - znaczy jakiejś kochance albo żonie wójta...
Fakty
Fakty 18.05.2021, 08:51
Nasza gmina przezywa zapaść a ma być gorzej co widać po budżecie. Wszystko s Pieprzyli.
Mniej niż zero
Mniej niż zero 20.05.2021, 09:56
Sawaryn dd.
Mirszkaniec
Mirszkaniec 17.05.2021, 18:49
W Stary Czarnowie to jak przegonili M. W i K.M to dopiero zaczęło się dobrze dziać . Ile inwestycji nowych i w ogóle widac gołym okiem jak Pani Wójtowa świetnie rząd=dzi Gratulacje !!!
cha cha
cha cha 17.05.2021, 20:08
A ona jest kochanką czy żoną jakiegoś wójta, że to "wójtowa"? A wzrost o jedno miejsce - zobacz, jak tyle pospadało, to się na dole za ciasno zrobiło....
Mieszkaniec  St. Czarnowa
Mieszkaniec St. Czarnowa 17.05.2021, 18:43
Brawo Stare Czarnowo , a ta Pani Wójtowa Marzena super rządzi
ob
ob 20.05.2021, 08:19
Trudno mówić o rządzeniu kiedy z pokoju od roku nie wychodzi. Urząd zabarakadowany jak na wojnie...
Powiat +++++
Powiat +++++ 18.05.2021, 08:52
Powiat ciągnie podobnie jak gminy z południa. Brawo Konarski.
Bożenka
Bożenka 18.05.2021, 08:30
Chyba u Ciebie na ulicy Cichej :))))))
cha
cha 17.05.2021, 20:09
znowu - tam rządzi jakaś kochanka albo żona wójta? O jedno miejsce w górę, gdy inne tak mocno spadły? Przecież się na dole listy zagęściło...
Brawo radni
Brawo radni 17.05.2021, 18:23
Pisowska polityka cenyralna ciagnie samorząd w dół przykladem nowy polski wow Kaczyńskiego. Niestety sawaryn i jego radni to tez krypto pisoiry. Niestety na ciemnotę działa. W tym miescie nic sie nie dzieje. Małe odnowy chodniczków pod swoimi posesjami pod publiczkę a dzicie na rowerkach przez las jadą kompać sie na niestrzeżonym weltyniu.
KABARET Z PUSTEGO TO I GOREJACY KONAR  NIE  NALEJE
KABARET Z PUSTEGO TO I GOREJACY KONAR NIE NALEJE 17.05.2021, 18:21
NARADA W PEGEERZE HA HA AH MIEJ WAŁKÓW NA DZIAŁKACH TO I BUDŻETY PODOMYKACIE HA HA AH
AJWAJ ALELUJA I NA SATURNA
AJWAJ ALELUJA I NA SATURNA 17.05.2021, 18:19
DŁUGOBORSKI TO SIE NADAWAŁ HA HA AH NA PETOLIZA WIECZORKA HA HA AH
ale wstyd
ale wstyd 17.05.2021, 17:40
Obijanie się widać już na cały kraj!
Mieczysław Słaby
Mieczysław Słaby 17.05.2021, 17:10
Kiedy samorozwiązanie POwiatu i Gminy ??? NOWE wybory !!!!!!!!!
Kamil M.
Kamil M. 17.05.2021, 17:09
Powiatem rządzi POKO , i nic dziwnego !! Że Bajzel !!!
Kamil i TKM
Kamil i TKM 17.05.2021, 17:06
Ja naprawdę powiem wszystko jak przyjedzie Pan Premier Morawiecki do Gryfina . O działeczkach zastępców , a może i o innych co kręcą z działeczkami ??? Panie Mieczysławie zwanym - BURMISZCZEM .
Pikuś
Pikuś 18.05.2021, 05:05
Morawiecki co najwyżej im doradzi żeby na żonę przepisali...
lepszy cwancyk
lepszy cwancyk 18.05.2021, 09:33
Ale na swoją, czy cudzą? Bo można jeszcze zrobić cwancyk, że jeden płaci a trzej są właścicielami....
Statystyka tylko potwierdza obecny syf i nieudolność
Statystyka tylko potwierdza obecny syf i nieudolność 17.05.2021, 15:24
Ten proces trwa dobre cztery lata. Gryfino. z czasów DŁUGOBORSKIEGO I PIŁATA to czołówka krajowa i obecna degrengolada. A co by było bez strefy w Gardnie ?
Stan finansów to potwierdza
Stan finansów to potwierdza 17.05.2021, 16:43
Masz rację Gryfino za czasów Piłata była to kraina mlekiem i miodem płynąca 😂👎👎
i korty i Dni Gryfina...
i korty i Dni Gryfina... 17.05.2021, 19:27
Tak - było czyściej, było taniej żyć - no ale zwolnień od podatków też było mniej...
proste pytanie
proste pytanie 17.05.2021, 15:22
Sawaryn nawet nie potrafił sobie dobrze poradzić ze swoją kancelarią osiągają słabe wyniki co można wyczytać w jego oświadczeniach majątkowych.

Miler to finansowy nieudacznik miesięczne wyciągający ... (uwaga!). 700 zł miesięcznie. DO sprawdzenia w oswiadczeniu majatkowym.

Nikitiński to historyk zatrudniony w... elektrowni. Specjalista od niczego do dziś.

To jak tacy nieudacznicy życiowi mogą zapewnić Gryfinu pomyślność finansową?

Pozostałe