Nie rozliczać, a wspierać. MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół

  • 18.05.2021, 10:12
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Nie rozliczać, a wspierać. MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia… Fot. WSSE Szczecin
Wskazówki dotyczące realizacji podstawowy programowej, dostosowania tematyki zajęć do zdiagnozowanych potrzeb uczniów czy rozwijania relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń - zawierają wytyczne MEiN dotyczące działań po powrocie uczniów do szkół.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało "Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek". Jak podaje resort celem wytycznych jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.
 
"Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej" - informuje MEiN.
 
Materiał został podzielony na kilka części: rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek; działania skierowane do uczniów; współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi; wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych; ustalenia dla kuratorów oświaty.
 
MEIN w rekomendacjach dla kadry pedagogicznej szkół i placówek poleca zorganizowanie niezwłocznie spotkania kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.
 
Wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie oraz zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie.
 
MEiN rekomenduje ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. Wskazuje na przestrzeganie zasady "nierozliczania" uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej.
 
Rekomenduje zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeuty.
 
Zaleca określenie zadań pedagogów, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli, wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie, ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego, wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacja samopomocy koleżeńskiej.
 
Wskazuje na podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.
 
Wśród działań skierowane do uczniów w rekomendacjach zaleca się rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej. Rekomenduje się dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz modyfikację realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.
 
W zakresie realizacji podstawy programowej MEiN rekomenduje ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,
 
Zaleca umożliwienie uczniom dokonania weryfikacji ich wiedzy m.in. przez organizację: poprawkowych sprawdzianów wiedzy jedynie z przedmiotów kończących się w danej klasie; sprawdzianów diagnostycznych, które nie są na ocenę; sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów zgodnie z zapisami w statucie; zrezygnowanie z przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek; ograniczenie liczby przeprowadzanych kartkówek – maksymalnie trzy kartkówki w tygodniu z trzech różnych przedmiotów, maksymalnie z trzech ostatnich tematów; zrezygnowanie z zadawania tzw. prac domowych w klasach VIII do czasu egzaminów.
 
Rekomenduje się rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzezm.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami (np. podczas lekcji rekomendujemy przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego), objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań, podejmowanie działań integrujących zespół klasowy (np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne), d) organizowanie częstych wyjść klasowych.
 
Zaleca się uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów i współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Postuluje się zorganizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.
 
Wskazuje się na zintensyfikowanie współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 
W zaleceniach dla kuratorów oświaty rekomenduje się m.in. stworzenie bazy wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie organizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzór nad realizacją programu zajęć reintegracyjnych w szkołach i placówkach oraz systematyczną analizę skuteczności podjętych działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego nadzorowanych szkół i placówek.
 
W poniedziałek uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, rozpoczęli w całym kraju naukę w trybie hybrydowym, gdzie połowa uczniów uczy się w szkole, a połowa w domu.
 
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 4 maja rozpoczęli naukę stacjonarną. Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. (PAP)
 
autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka
igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (8)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ola
Ola 18.05.2021, 20:17
MEN może dawać wytyczne ale jak dyrektor nie zakaże sprawdzianów , kartkówek przez pierwsze dni to tak miło na bank nie będzie. Syn ma już zapowiedzi
moje dziecko chodzi w Szczecinie...
moje dziecko chodzi w Szczecinie... 18.05.2021, 21:01
jak dyrektor chce świetliczanek - to zrobi sobie świetlicę ze szkoły. Porządne szkoły w Szczecinie mają umiar - ale to NORMALNE lekcje - bez przesady - ani w jedną ani w drugą stronę....
fundamentalizm to zło...
fundamentalizm to zło... 18.05.2021, 19:49
Minister Czarnek popchał tępo dzieci do szkół, bo u ojca Rydzyka chlapnął - i trudno mu się wycofać.
Wszyscy mówili, że dla dzieciaków taka zmiana na dwa tygodnie (bo to to egzaminy, Boże Ciało, wystawianie ocen) to niepotrzebny stres.
Organizacyjnie - chaos.
A epidemiolodzy ostrzegają przed kolejną falą.
A ekonomiści wskazują na kłopoty firm, gdy zaczną trafiać rodziny na kwarantanny - a potem na tragedię, gdy kolejny lockdown się zdarzy...

No ale cóż - tępi fundamentaliści są odporni na argumenty merytoryczne...
pliska
pliska 18.05.2021, 19:39
Rzeczywistość szkolna odbiega od założeń.
fundamentalizm to zło...
fundamentalizm to zło... 18.05.2021, 19:50
Pytaj Czarnka, po co wprowadzał taki chaos - żeby ze szkoły zrobić świetlicę i spotkania towarzyskie?
Czy kółka różańcowe?
***
*** 18.05.2021, 11:07

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

jedno pytanie
jedno pytanie 18.05.2021, 10:42
Po co?
absurd
absurd 18.05.2021, 10:32
To na cholerę wpychać uczniów jak samo ministerstwo przyznaje, że takie wepchanie to nic z edukacji a potężny stres? Było spokojnie poczekać do września. A teraz jak sobie uczniowie "ze stresem" poradzą, to... będą wakacje. I we wrześniu od nowa...

Pozostałe