Zapisz się na jubileuszowy rajd rowerowy "Rowerem na szlaku Pana Samochodzika"

  • 01.07.2022, 23:36
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Zapisz się na jubileuszowy rajd rowerowy "Rowerem na szlaku Pana Samochodzika" Fot. dost.
Ruszyły zapisy na 10. jubileuszowy rajd rowerowy "Rowerem na szlaku Pana Samochodzika". Uwaga! Jest limit miejsc, więc nie przegap okazji.

Zapisywać się można tutaj:

https://elektronicznezapisy.pl/event/7291.html

Regulamin Rajdu: ”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika ”

  1. Organizatorzy:

Organizatorami rajdu ”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika ” są sołectwo Gądno, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gądno.

  1. Cele

-szeroki udział uczestników zróżnicowanych wiekowo w imprezie -integracja mieszkańców-promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia-promocja idei sportu-uczestnictwo członków okolicznych klubów i stowarzyszeń sportowych - promocja ciekawych krajobrazowo terenów województwa zachodniopomorskiego

  1. Uczestnicy

Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem . Indywidualny start od 16roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. -Uczestnik jest zobowiązany wpisać się na listę startową (z podaniem swoich danych) oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. -Limit miejsc w rajdzie –150 osób

  1. Miejsce, trasa i termin:

13 sierpnia 2021 r godz. 12.00

Start: Plac przy świetlicy wiejskiej w Gądnie przejazd według załączonej mapy do Trzcińska-Zdroju (Park Zdrojowy), powrót do Gądna

Trasa rajdu 56 km 

Godzina startu: Rejestracja i odbiór numerów startowych – godz. 11:00, START – godz. 12:00.

  1. Zapisy/zgłoszenia

Zapraszamy do zapisywania się na rajd do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną na stronie www.elekronicznezapisy.pl

-Zgłoszenie jest możliwe w dniu rajdu na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc w godzinach od 11:00 do 1145

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu na rejestrację w momencie wyczerpania limitu miejsc.

LIMIT MIEJSC:150 OSÓB.

-UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY!

6.Zasady uczestnictwa w rajdzie:

Podczas rajdu nie będzie prowadzona klasyfikacja, przejazd w formie rekreacji.

Każdy uczestnik otrzyma medal, losowanie nagrody dodatkowej.

Uwaga!!! Obowiązkowy kask.

  1. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika w czasie trwania rajdu. W rajdzie mogą wziąć udział tylko osoby, które podpiszą odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów (w przypadku osób nieletnich oświadczenie rodzica/opiekuna).

  1. Bezpieczeństwo

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania imprezy rowerowej, stosowanie się do wszystkich poleceń organizatora. Podczas wydarzenia organizator zapewnia opiekę medyczną. Każdy zawodnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas rajdu lub też na skutek jego ukończenia.

  1. Dane osobowe, wizerunek, korespondencja Uczestnik biorąc udział w rajdzie:

-Wyraża zgodę na publiczne podanie udziału wraz z jego danymi osobowymi zgodnie z dokonanym zgłoszeniem;

-zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);

-wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez organizatora w materiałach promujących rajd rowerowy i wydarzeniach im towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

Uczestnikom, oprócz medali, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych;

-wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji operacji pt. :”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika" (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10. Postanowienia końcowe:

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Prosimy o odpowiedni dobór odzieży.

-Każdy zawodnik na mecie otrzyma medal za uczestnictwo w rajdzie.

-Udział w rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu.

-Uczestnicy zobowiązują się zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy też pojedynczych zabudowań.

-Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania rajdu.

-Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

-KONTAKT Z ORGANIZATORAMI – telefonicznie

Katarzyna Kupczyk tel. 783 469 890

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe