Latawce, dmuchawce, wiatr… Zgłoś się na zawody

  • 04.10.2016, 20:33
  • Admin Admin
Latawce, dmuchawce, wiatr… Zgłoś się na zawody
Jeszcze tylko do 5 października przyjmowane są zgłoszenia na Wojewódzkie Integracyjne Zawody Latawcowe Ligi Obrony Kraju pn. „Jesienny Weekend z Latawcem”. Zawody odbędą się 22 października 2016 r. od godz. 10 na terenie byłego lotniska w Chojnie.

Organizują je Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie, Koło LOK „Dzik” w Moryniu, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie.

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKICH, INTEGRACYJNYCH ZAWODÓW LATAWCOWYCH 

LIGI OBRONY KRAJU

„JESIENNY WEEKEND Z LATAWCEM”

 

1.CEL ZAWODÓW

-opanowanie modeli latających i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa sportowego

-popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży

-aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych, 

 -zabawa na świeżym powietrzu połączona z elementami rywalizacji sportowej

-szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury technicznej oraz rozbudzanie zainteresowania wszystkimi rodzajami lotnictwa

-integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas zawodów latawcowych

 

2.ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie

Koło LOK „Dzik” w Moryniu

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gryfinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie

 

3.MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

-pas startowy w Chojnie przyjazny dla latawców (teren byłego lotniska)

-22 października 2016 roku

-rozpoczęcie zawodów godzina 10.00

 

4.KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria – szkoły podstawowe (klasy IV- VI)

II kategoria – gimnazjum

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

IV kategoria – open

V kategoria – osoby niepełnosprawne

 

5.ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

-zgłoszeń należy dokonać pisemnie na załączonym formularzu zgłoszeniowym (listem poleconym na adres Zarząd Powiatowy LOK 74-100 Gryfino ul. Szczecińska 24; lub e-mail baczek 178 @ wp.pl) do 05.10.2016r.

 

6.PODZIAŁ LATAWCÓW

-zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach

I kategoria – latawce płaskie

II kategoria – latawce skrzynkowe

Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem siebie powierzchnie nośne.

Latawce płaskie, posiadające tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona jednego lub kilku, dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju; niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.

Latawce skrzynkowe, mogą mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie mogą mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, a spełniających rolę statecznika takich jak: flagi, taśmy; zabrania się stosowania powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca

 

7.BUDOWA LATAWCÓW

-latawiec musi być wykonany z drewna i papieru, dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie

-zabrania się stosowania na hol drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego

-długość holu latawca płaskiego powinna wynosić 50m (hol może być dłuższy), a latawca skrzynkowego 75m (hol też może być dłuższy)

    

LATAWCE ZGŁOSZONE DO STARTU MUSZĄ BYĆ WYKONANE WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STARTUJĄCE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW INDYWIDUALNYCH!

 

8.PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

-starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych

-na latawcach nie mogą być umieszczane materiały pirotechniczne

-zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów

-z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące

 

9.ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

-do zawodów dopuszczane są drużyny 2 lub 3-osobowe z opiekunem  oraz zawodnicy  indywidualni

-każda drużyna zgłaszająca udział w konkursie powinna mieć własnoręcznie wykonany latawiec i dostarczyć go na miejsce zawodów

-nie wolno latawców wymieniać między sobą, pożyczać w całości lub ich części, gdyż grozi to dyskwalifikacją

-na dolnej lub górnej części powierzchni latawca muszą być umieszczone inicjały zawodników (pierwsza litera imienia i nazwiska) 

-przy starcie zawodnicy mogą mieć pomocników (nauczyciel, opiekun), jednak zawodnicy danej drużyny muszą sami holować swój latawiec

-każda drużyna może wystartować w jednej lub dwóch kategoriach

-w razie problemów ze startem dopuszcza się łącznie trzy próby lotu

-zaleca się zdobienie latawców, gdyż wpływa to na punktację

-kolejność startu drużyn ustala się w drodze losowania osobno dla każdej kategorii

-w razie złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przerwane lub odwołane

 

10.PUNKTACJA

Oceny każdego latawca dokonuje komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 osób

Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej i oceny za lot

Ocena statyczna

Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:

-konstrukcję latawca – do 10 pkt.

-staranność wykonania latawca – do 10 pkt.

-pomysłowość – do 10 pkt.

-zdobienie – do 10 pkt.

Ocena za lot

Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska przeprowadza losowanie kolejności startu.

Każda drużyna lub zawodnik indywidualny startuje pojedynczo.

Po sygnale startu podanym przez sędziego głównego zawodnicy holują latawiec i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:  

-jakość lotu – do 30 pkt    

W przypadku braku wiatru lot oceniany będzie podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:

-lot stateczny – 20 pkt.

-lot niestateczny – 10 pkt.

-gdy latawiec nie leci – 0 pkt.

 

11.PUNKTACJA KOŃCOWA I KLASYFIKACJA

-punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów za lot i za ocenę statyczną latawca

-w razie równej ilości punktów komisja zarządza dodatkowy lot

-suma punktów określa odpowiednie miejsce w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej

 

12.NAGRODY

-nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych zespołów, w każdej kategorii, które zdobędą największą ilość punktów         

-spośród wszystkich latawców zgłoszonych do konkursu wyłoniony zostanie w drodze głosowania faworyt publiczności   

 

13.PRZEPISY OGÓLNE

-łamanie przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo – moralna zawodnika lub zawodników danej drużyny powoduje   dyskwalifikację drużyny

-początek i koniec startu sygnalizuje sędzia główny zawodów

-w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji

-w trosce o bezpieczeństwo zawodników organizatorzy proszą o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich zawodników, szczególnie opiekunów

-komisja wyznacza strefę, w której może poruszać się zawodnik podczas wykonywania lotu

-sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja sportowa zawodów

-regulamin ramowy może być sukcesywnie modyfikowany

-na miejsce startu zawodnicy przybywają we własnym zakresie

-w sprawach  organizacyjnych należy kontaktować się z Franciszkiem Bąkiem tel. 601210732  

 Organizatorzy

 

 
Admin Admin

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

lokomotiv
lokomotiv 04.10.2016, 22:45
Jak Dzik w Moryniu to pewno dofinansowanie jest...

Pozostałe