WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

  • 02.01.2017, 00:30 (aktualizacja 07.01.2017, 23:58)
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM  NA  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
Niniejszym podaje się do wiadomości, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna:

 

Nr Działki

Obręb

Powierzchnia

Nr księgi Wieczystej

CENA WYWOŁAWCZA NETTO  WYNOSI

Działka nr 732

Obręb Swobnica

26 500 m²

KW  SZ1Y/00035049/5

891 263,50 zł

(osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbycie prawa użytkowania wieczystego do działki nr 732 obręb Swobnica częściowo jest opodatkowana podatkiem VAT, a częściowo zwolniona na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Budynki i budowle , grunt działki nr 732, prawo wieczystego użytkowania gruntu są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ruchome środki trwałe oraz wyposażenie opodatkowane są stawką 23%. Sprzedaż psa będzie opodatkowana stawką 8%.

Sprzedawca ustala wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto nieruchomości tj.: 89 126,35zł, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Organizatora postępowania prowadzony w: Bank Polska Kasa Opieki SA VII O/Szczecin Filia Nowe Czarnowo  27124018641111000022069191, decyduje data, w której rachunek Organizatora postępowania został uznany kwotą stanowiącą wadium.

Na dzień opublikowania niniejszego Ogłoszenia Dział IV Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej  nie wykazuje wpisów.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2017r.,  do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej Organizatora postępowania w Nowym Czarnowie, bud. H-16 pok. 2).

Pełna treść Ogłoszenia, w tym warunki postępowania przetargowego, a także wykaz składników majątku trwałego i wyposażenia w zakresie których Oferent  składający ofertę nabycia ma obowiązek zapoznania się dostępna jest na stronie Internetowej Ogłaszającego pod adresem: http://www.zedolnaodra.pgegiek.pl/ zakładka: Przetargi/Przetargi na sprzedaż oraz u Organizatora postępowania.

 

Ogłoszenie płatne

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Jerzy
Jerzy 18.01.2017, 22:55
Jeszcze kupa czasu.
GRYF
GRYF 05.01.2017, 14:26
szkoda ośrodka doprowadzony do ruiny i zdewastowany włącznie z pomostem najpierw karę powinni zapłacić oszuści

Pozostałe