Burmistrz pogryzł się z powiatem o halę i szkołę. Sawaryn stawia ultimatum

  • 03.08.2020, 21:59
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Burmistrz pogryzł się z powiatem o halę i szkołę. Sawaryn stawia ultimatum
Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie podjęli uchwałę w sprawie „wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego”. Chcą dalej darować gminie działkę, na której stoją budynek liceum i hala sportowa, ale pod pewnymi warunkami. Zdenerwowany burmistrz Mieczysław Sawaryn odpowiada, że albo bez warunków, albo niech powiat prowadzi szkołę sam i – w domyśle - niedokończoną halę, której mijają kolejne terminy oddania.

Uchwała zakłada przekazanie nieruchomości czyli działki  z budynkiem liceum oraz budowaną halą. To nieruchomość powiatu i gmina dzierżawiła do końca sierpnia 2020 r.

-Albo definitywnie przekazujecie obiekt gminie na cele statutowe, w tym prowadzenie szkoły, albo na podstawie wypowiedzenia z 2017 r. przejmujecie nieruchomość z powrotem - stwierdził kategorycznie burmistrz Mieczysław Sawaryn na sesji Rady Powiatu 30 lipca 2020 r.

A wiceburmistrz Paweł Nikitiński dodał:

-Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w proponowanym kształcie może wpłynąć na niepodpisanie do 31 sierpnia 2020 r. nowego porozumienia i od 1 września 2020 r. obiekt należeć będzie wtedy do powiatu.

Za poniższą uchwałą głosowało 14 radnych powiatowych, 2 było przeciw (Wojciech Długoborski i Zbigniew Szmaja), 3 wstrzymało się od głosu (Bartosz Biegus, Joanna Kostrzewa, Michał Kozakiewicz). Radni Tomasz Mirakowski i Sławomir Terebecki nie brali udziału w głosowaniu.

Uchwała Rady Powiatu nr XIX/141/2020 z dnia 30.07.2020

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/209/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/209/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 258 o pow. 1,1254 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino,dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049676/0.

2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1, następuje z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim lub na realizację zadań gminy: z zakresu oświaty - na prowadzenie przez Gminę Gryfino szkoły podstawowej lub przedszkola; z zakresu kultury - na prowadzenie przez Gminę Gryfino centrum kultury lub domu kultury, a także na prowadzenie przez Gminę Gryfino w obiekcie hali sportowo-widowiskowej zadań z zakresu sportu lub innych zadań gminy zgodnie z przeznaczeniem tego obiektu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Roman Michalski

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XIX/209/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 258 o pow. 1,1254 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.

Darowizna ww. nieruchomości nastąpiła na cele określone w Porozumieniu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, tj. na prowadzenie przekazanego zadania oraz prowadzenie gimnazjum. Równolegle z realizacją ww. zadań, nieruchomość mogła być wykorzystywana również na inne cele. Zgodnie z postanowieniami powyższego porozumienia oraz aktem notarialnym - umową darowizny, ww. nieruchomość nie stanowi obecnie majątku Powiatu Gryfińskiego.

W związku z reformą systemu oświaty, likwidującą szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja, Powiat Gryfiński w dniu 15 grudnia 2016 r. poinformował Gminę Gryfino o zamiarze rozwiązania porozumienia na prowadzenie ww. zadania. Następnie, w dniu 27 marca 2017 r. Zarząd Powiatu wypowiedział porozumienie. W dniu 15 marca 2017 r. Gmina Gryfino złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nr 116/2011 dotyczącej pozwolenia na budowę hali sportowo-widowiskowej. W dniu 08 sierpnia 2017 r. Gmina Gryfino otrzymała nowe pozwolenie na budowę hali sportowo-widowiskowej i rozpoczęła w dniu 27 września 2018 r. inwestycję różniącą się od ustaleń zawartego porozumienia.

Z uwagi na fakt, że prowadzone na terenie nieruchomości zadania nadal stanowią cele związane z oświatą, tj. głównym celem, na który nieruchomość została darowana, intencją Powiatu Gryfińskiego jest dokonanie zmiany umowy darowizny przedmiotowej nieruchomości po zawarciu nowego lub zmianie aktualnego porozumienia w sprawie przekazania Gminie Gryfino prowadzenia zadania własnego w zakresie prowadzenia szkoły ponadpodstawowej. Ponadto, niniejsza uchwała rozstrzyga o przyszłości nieruchomości w przypadku zaprzestania przez Gminę, pod określonymi w porozumieniu warunkami, prowadzenia zadania powiatowego, jakim jest prowadzenie szkoły ponadpodstawowej.

Reforma systemu oświaty spowodowała, że zmianie uległa nazwa przekazanego zadania, które aktualnie polega na prowadzeniu szkoły ponadpodstawowej. Na terenie przedmiotowej nieruchomości Gmina Gryfino realizuje również inwestycję polegającą na budowie hali sportowo-widowiskowej. Ponadto, Gmina Gryfino ponosiła i będzie ponosić w przyszłości dodatkowe koszty z tytułu prowadzenia przekazanego zadania oraz utrzymania ww. nieruchomości.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność dokonania zmiany celu darowizny poprzez doprecyzowanie realizowanych zadań, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, darowizny nieruchomości dokonuje się z przeznaczeniem. na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim lub na realizację zadań gminy z zakresu: oświaty - na prowadzenie przez Gminę Gryfino szkoły podstawowej lub przedszkola; z zakresu kultury - na prowadzenie przez Gminę Gryfino centrum kultury lub domu kultury, a także na prowadzenie przez Gminę Gryfino w obiekcie hali sportowo-widowiskowej zadań z zakresu sportu lub innych zadań gminy zgodnie z przeznaczeniem tego obiektu.

Uchwała zostanie zrealizowana po zawarciu nowego lub zmianie aktualnego porozumienia. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa wyżej, Zarząd Powiatu będzie realizował wcześniej przyjęty tryb postępowania.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest dokonanie zmiany ww. uchwały Rady Powiatu w zakresie wyrażenia zgody na określenie celu darowizny nieruchomości.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (71)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

pogryziony
pogryziony 06.08.2020, 22:10
Strasznie zgryźliwy facet!
mn
mn 05.08.2020, 16:16
Mam wrażenie że ta ekipa tercetowa już nad niczym nie panuje. Bałagan który przez lata robili teraz udają że sprzątają tworząc chyba jeszcze większy bałagan. Dobrze się to dla nas nie skończy.
beż
beż 04.08.2020, 23:36
Bo to była bzdura od początku!
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU 04.08.2020, 22:38
CZYTASZ WORZE Z 11 LISTOPADA I TA ***KA *** Z PKO BP JAK TE SWOJE DZIEC I WYCHOWAŁEŚ KMIOCIE TEGO DAREK *** NIE ROBIŁ TYLKO TY ŁACHU TO ZLECAŁEŚ TYM BARTKOWSKIM KU RWĄ AH AH AH JAK TY HOJU CO RANO PATRZYSZ W LUSTRO HA HA AH AHA https://youtu.be/JZpxaiNV_sM FU C K ILO HA HA AH AH I NIE NAPUSZCZAJ TYCH ŁACHÓW Z GMINY I STAROSTWA NA MNIE BO TO KMIOTY SĄ HA HA AH AHA AH ZAPŁAĆ JAK ZAWSZE KOMU TRZEBA HA AH AH A ZAŁOSNY DUPKU WYMIENIŁ BYM CI TĘ PLEJADĘ GWIAZD Z BARTKOWA ALE PO CO HA HA AH CO TO ZMIENI AH AH AHA A DZIADEK I TAK MNIE WYBRAŁ BO WY TO *** IDIOCI JESTEŚCIE HA AHJ AH AH PODAJ MNIE DO SADU AH AH AH AH Z TĄ ***KĄ WESPÓŁ ZESPÓŁ HA HA AH AH
sprawiedliwy
sprawiedliwy 04.08.2020, 21:24
Sawaryn przekombinował z hala to niech teraz pije to piwo.
car miernota
car miernota 04.08.2020, 23:35
przecież nawet on sam nie wie co chciał zrobić, czy wybudować czy nie, oddać sprzedać, czy kupić.
To może i przekombinował.
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU 04.08.2020, 20:58
MAM PYTANIE DO KMIOTÓW ZE STAROSTWA KIEDY ZAJMIECIE SIĘ TYM PEDARESTYCZNOZBOCZENIOWWOPEDOFILSKIM PRZYTUŁKIEM W BARTKOWIE CO UTRZUMUJEMY MY WSZYSCY AH AH AH AHA NARKOMANIA PATOLA ITD I RÓŻOWE ***CZKI DLA ZBOKÓW ZE NO WŁAŚNIE HA AH AH AHA https://youtu.be/JD1OzoaoCTg DŁUGOBORSKI TEŻ LUBISZ RÓZOWE ***CZKI AH AH AHA H Z PRZYTUŁKA BARTKOWO HA HA AHA A A https://youtu.be/JD1OzoaoCTg I NIE MÓWCIE ŻE NIE JAK TAK
[PUSC IM TO
[PUSC IM TO 04.08.2020, 20:41
admin no co jest ha ha ah z a mądry tekst ah ah ah lubisz tylko idiotyczne h HA AH AHA
Sąsiad mietka
Sąsiad mietka 04.08.2020, 20:28
Burmistrz się nadaje na pekiel.
somsiad somsiadki mnietka
somsiad somsiadki mnietka 04.08.2020, 23:37
On nawet nie nadaje się do niczego
ajwaj aleluja i do przodu
ajwaj aleluja i do przodu 04.08.2020, 18:53
DZISIAJ SIE DOWIEDZIAŁEM ZE ZA TE MOJE WPISY HA HA AH rzekomo idiotyczne chcą mi się dobrać do dopy ha ah ah ah oświadczam nie jestem pedziem i moja dopa służy tylko i li tylko do sra nia ah ah ah ten wasz kretynizm raczy mi wątpić żebyście byli w stanie mnie wydymać lecz z racji co niektórych funkcji dymaczy oświadczam WAM ze dymacie sami siebie w tej intelektualnej kloace którą sami tworzycie ha ah ah wasza poddańczość i małostkowość tylko mnie upewnia w swojej racji ah ah aha słownik polinu nie oddaje w pełni słów żeby was opisać i idisz było by to groteskowe musiał bym pisać od dopy strony ha ha ah ah ale po co ah ah aha debilą i idiotą stwarzać satysfakcję ha ah ah ah
obi oba
obi oba 04.08.2020, 21:23
Już dawno powinni cię pociągnąc do odpowiedzialności za to chamstwo Ajwaj.
MOGĄ MI OBCIĄGNĄĆ CYBA ZE PRZEKUPIĄ SAD AH AH AH TAK JAK ZAWZE HA AH AH…
MOGĄ MI OBCIĄGNĄĆ CYBA ZE PRZEKUPIĄ SAD AH AH AH TAK JAK ZAWZE HA AH AH 04.08.2020, 21:35
NIECH MI ODDADZĄ 1,5 MILIONA ZŁOTYCH PLUS ODSETKI ORAZ AKCJE J&S ENERGY TERAZ MERKURIA HA AH AH AH ZAP[ŁACĄ ZA UBYTEK ZDROWIA NA ZABICIE OJCA BABKI ZA ZATRUCIE MATKI ETC HA AH AH AH POWIEŚC BYM NAPISAŁ AH AH AHA AH
CZEMU  SIEDZĄ CICHO  HA HA AH AHA
CZEMU SIEDZĄ CICHO HA HA AH AHA 04.08.2020, 21:30
NAWET NIE WIESZ CO TE CHAMY MI ZROBIŁY TO MILCZ AH AH AH AHA JEST PRZYCZYNA JEST I SKUTEK HA AH AH AHA
Miron
Miron 04.08.2020, 12:47
Starostwa już dawno powinny zostać zlikwidowane. Kiedyś nie było starostw i gminy sobie radziły. Trzymanie tych instytucji to marnotrawstwo pieniędzy. Tam pracuje armią ludzi a jak trzeba coś załatwić to lepiej żeby człowiek nie musiał tam iść. Obiecują to od lat a one dalej istnienia .
KOV
KOV 04.08.2020, 12:35
Jak za Gierka Polska rośnie w siłę a ludziom żyje się dostatnio !Przypominam długi po czasach Gierka w ubiegłym roku spłacone !No szacun dla PiS !!!!!
Mama
Mama 04.08.2020, 11:44
Ewentualne polaczenie obu szkol byloby katastrofa dla Gryfina. Dzieci pojda do Szczecina, a jak juz powachaja zycia w wielkim miescie to tam zostana. Za 10 lat zrobi nam sie opuszczone miasto. Do tego przypominam, ze 7 lat temu do szkoly poszly 6 latki i jako rodzic wolalabym by moje dziecko chodzilo do szkoly w Gryfinie. Rok robi jednak roznice....
MS
MS 04.08.2020, 12:36
EWENTUALNE POŁĄCZENIE NIC NIE ZMIENIA OPRÓCZ ORGANU PROWADZACEGO.
Dyl
Dyl 04.08.2020, 11:14
Najgorsze jest to , że mieszkańcy Gryfina byli przeciwni budowie hali sportowej w tym miejscu, co miedzy innymi udoumentowane jest we wpisach internautów. To była ambicjonalna decyzja burmistrzów. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wareszawskiego bez udziału przedstawicieli Starostwa oraz familii Milerów, oznaczało ,że coś złego wisi w powietrzu. Lepiej ,żeby się dogadali, bo to nie chodzi o ich prywatne pieniądze i ambicje, ale interes podatników miasta,gminy jak też całego powiatu. Karwa, nic dziwnego, że w całym województwie powstają nowe inwestycje, budują obwodnice, remontują drogi, a u nas tylko ścieżki rowerowe, rozgrzebane i zdewastowane od kilku lat. ulice Zauważcie , że w mediach podczas wyborów, nawet nie wspomniano o nowych inwestycjach.
https://www.youtube.com/watch?…
Do Dyl
Do Dyl 04.08.2020, 12:38
Dyl a ty się z choinki urwałeś? Ty mieszkasz w Gryfinie czy ta tak na odległość sobie nawalasz? Trzeba być ślepcem żeby nie zauważyć ile u nas idzie inwestycji drogowych. Przecież obwodnica Gryfina też jest przewidywana i zaklepana. Zapoznaj się z tematami a potem pisz.
Dyl
Dyl 04.08.2020, 15:52
Jestem realistą i nie podniecam się obietnicami, deklaracjami , medialnymi podpisywaniem umów które tak naprawdę nie są umowamy a deklaracjami i zawsze jest możliwość ich zerwania. tak samo jak w przypadku tej zawartej miedzy Gminą a Starostwem.
Rozpoczęcie budowy obwodnicy Gryfina ma nastąpić w 2023, roku wyborów parlamentarnych. Jak gwarancja , że PiS wygra wybory ?
Jan
Jan 04.08.2020, 09:12
Burmistrz pogryzł się z powiatem o halę i szkołę. Sawaryn stawia ultimatum.

Sawaryn ma rację. Tak trzymać Panie Burmistrzu 👍👍
Somsiad
Somsiad 04.08.2020, 13:18
Ty chory po***
Kazik śpiewa
Kazik śpiewa 04.08.2020, 10:25
Panie Seweryn, pan sie nie boi,
pół tercetu za panem stoi!

(Mały raczej nie bo ojciec z powiatu)
krótko
krótko 04.08.2020, 08:41
tumanizm
TROCHĘ DŁUZEJ
TROCHĘ DŁUZEJ 04.08.2020, 17:13
NIE TUMANOWIECZORKONIZM HA AH AH ps myslę ze nie zawiodłem dziadka ha ah aha
Pytam
Pytam 04.08.2020, 07:20
Jak długo jeszcze społeczeństwo będzie czekać na likwidację tych tworów zwanych starostwem? 👎👎
ajwaj aleluja i do przodu
ajwaj aleluja i do przodu 04.08.2020, 07:15
jak ktoś normalny to obserwuje to ma wrażenie że rządzą nami debile ha ha ah gmina stawia halę na gruncie starostwa to tak jak by nowak stawiał dom na działce kowalskiego ha ha ah a potem nowak chce darowizny gruntu w przeciwnym razie odda kredyt wraz z domem dla kowalskiego ha haah paranoi gminno powiatowych ciąg dalszy ah a ah ta reforma samorządowa za którą długoborski dostał "krzyżyk" na drogę ha haah pokazuje patologię tego cyrku i brak odpowiedzialnosci ah ha ah jak żyć panie premierze jak zyć ha ha ah gdy rzadza nami debile ha ah ah
lord vader and leja gdzieś pod płotem ha ha ah
lord vader and leja gdzieś pod płotem ha ha ah 04.08.2020, 06:38
zdalnie sterowani ludzie ha ha ah co na to tw budżetu nie może dopiąć ha ah ah kabaret ot i co koperty porózniły ?? czy co ha haah orientacja seksualna ?? czy może religia nie daj bosze ha a ah wojtek z ekipą dostali inne instrukcje z garncarskiej 5 szczecin ah ah ah niz tw yoda ha ah ah a gdzie maseczki ha ha ah https://www.cda.pl/video/48936…
fucha po dziadklu
fucha po dziadklu 04.08.2020, 06:23
młody andrych aż włosy wyrwał tak dba o powiat ha ha ah
Oczko
Oczko 04.08.2020, 00:39
A trzeba wymienić wykładzinę bo wylewka nie wyszła. i niektórzy dostrzegają pęknięcia ścian od ul. Niepodległości.
nieźle
nieźle 04.08.2020, 08:46
Jeśli tak jest to grubo!

Pozostałe