Wzburzone PGE, w skład której wchodzi ZEDO, atakuje prezydenta Szczecina.

 • 23.11.2020, 18:18
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Wzburzone PGE, w skład której wchodzi ZEDO, atakuje prezydenta Szczecina.
Polska Grupa Energetyczna zarzuca władzom Szczecina, że wspierają obcy kapitał, ponieważ chcą przystąpić do spółki, która buduje urządzenia zmniejszające straty energii i redukuje emisję gazów cieplarnianych do środowiska. Żenujący poziom manipulacji – odpowiada Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Sprawa dotyczy firmy New Cogen Sp. związanej z grupą E.ON, jedną z największych w Europie spółek użyteczności publicznej w dziedzinie energetyki.

Poniżej prezentujemy stanowiska obu stron

Apel PGE do radnych

Szanowni Państwo,

Na najbliższą sesję Rady Miasta Szczecina, zwołaną na dzień 24 listopada 2020 r., zgłoszony został projekt Uchwały (nr 240/20) ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. i objęcia 12 000 udziałów w Spółce za kwotę sześć milionów złotych.

Apelujemy do Radnych Miasta Szczecin, aby głosowali przeciwko tej uchwale. Kluczowym skutkiem podjęcia uchwały będzie:

• zamknięcie Elektrociepłowni Pomorzany lub Elektrociepłowni Szczecin,

• utrata setek miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina i okolic,

• podwyższenie cen ciepła dla mieszkańców Szczecina,

• zmniejszenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców,

• brak zamówień dla firm świadczących usługi na rzecz Elektrociepłowni Szczecińskich PGE i w rezultacie pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej (dodatkowa redukcja miejsc pracy),

• zmniejszenie budżetu miasta o 6 mln zł w zamian za powyższe problemy.

Spółka New Cogen należy do grupy kapitałowej E.ON., a celem jej działalności jest budowa i eksploatacja w ciepłowni Dąbska nowego źródła wytwórczego opartego o paliwo gazowe. W uzasadnieniu strategicznym planowanej budowy nowego źródła kogeneracyjnego Spółka wskazuje, że inwestycja ta zapewni bardziej ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej w stosunku do obecnie eksploatowanych w mieście źródeł ciepła.

Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest pięć źródeł wytwórczych o łącznej mocy cieplnej znacznie przekraczającej zapotrzebowanie na ciepło. Trzy z tych źródeł to jednostki kogeneracyjne, z tego dwie to jednostki zeroemisyjne w zakresie emisji CO2 tj. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów „EcoGenerator” oraz Elektrociepłownia Szczecin oparta o paliwo biomasowe. Budowa nowego źródła kogeneracyjnego spowoduje dodatkową nadpodaż mocy cieplnej, co niekorzystnie wpłynie na obecnie eksploatowane jednostki wytwórcze.

Od momentu połączenia prawo i lewobrzeża Szczecina, prowadzona polityka dystrybutora ciepła - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - polega na permanentnym zmniejszeniu czasu wykorzystywania mocy w przyłączonych źródłach wytwórczych należących do PGE. Pomimo tego, że Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany są urządzeniami kogeneracyjnymi, a więc dużo mniej emisyjnymi i bardziej efektywnymi niż kotły węglowe spółki SEC w ciepłowni Dąbska, są one obciążane w ostatniej kolejności przez dystrybutora ciepła. Taka sytuacja zdecydowanie wpływa na cenę ciepła z tych jednostek, a tym samym wyższy koszt ciepła dla mieszkańców miasta.

Taka strategia spółek z grupy kapitałowej E.ON. pozwala z dużą pewnością stwierdzić, że po wybudowaniu nowego źródła ciepła, aktywo to przejmie wolumen produkcji instalacji PGE. Sytuacja ta doprowadzi do nierentownej pracy obu elektrociepłowni PGE, gdzie pracuje ponad 350 mieszkańców Szczecina i okolic. Wystąpi konieczność zamknięcia jednej z nich i utrata setek miejsc pracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Grupa PGE w ostatnim czasie przeprowadziła w obu elektrociepłowniach gigantyczne inwestycje w celu zabezpieczenia potrzeb ciepłowniczych miasta Szczecina. Od roku 2018 na samą Elektrociepłownię Pomorzany – modernizacja oraz dostosowanie do wymagań środowiskowych, spółka PGE przeznaczyła ponad 220 mln zł.

Obecnie na rynku ciepła w Szczecinie istnieje możliwość zmniejszenia wpływu urządzeń wytwórczych na emisję szkodliwych substancji do środowiska poprzez optymalizację pracy dostępnych źródeł wytwórczych i wpłynięcie Miasta, jako udziałowca Spółki SEC, na strategię i politykę postępowania Spółki w stosunku do PGE. Zamiast budować nowe źródła wytwórcze i angażować kapitał Miasta Szczecina w Spółkę New Cogen, można to zrobić w sposób bezkosztowy dla miasta oraz jego mieszkańców i w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii oraz zmodernizowanych wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych.

Wyrażamy zaniepokojenie tym, że Miasto planuje finansowe wsparcie dla obcego kapitału w czasie, gdy tego wsparcia potrzebują polskie podmioty gospodarcze. W lokalizacji szczecińskiej funkcjonują dwie elektrociepłownie należące do Grupy PGE – jednostki zmodernizowane, spełniające wymogi środowiskowe i dające pracę setkom mieszkańców Szczecina i okolic. Skutki pandemii COVID-19 będą jeszcze długo odczuwalne dla polskiej gospodarki, w tym także energetyki. Od Radnych Miasta Szczecin winno oczekiwać się pogłębionej oceny planowanego wsparcia inwestycji i wspierania lokalnego, polskiego kapitału.

Podsumowując, w naszej opinii podjęcie przez Radę Miasta Uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. i objęcia 12 000 udziałów w Spółce za kwotę sześć milionów złotych z pewnością przyczyni się do wzrostów cen ciepła i likwidacji miejsc pracy w Szczecinie.

 

Stanowisko miasta:

Moment, w którym pojawia się takie stanowisko nie jest przypadkowy. Jak wiadomo w Zespole Elektrowni Dolna Odra trwa pogotowie strajkowe przeciwko, zapowiadanym zwolnieniom grupowym oraz planom PGE związanym z odłączaniem elektrowni ze struktur PGE S.A. Plany te zostały zapowiedziane wcześniej (październik 2020 - w ramach prezentacji nowej strategii Grupy PGE) niż informacja o przystąpieniu miasta do spółki energetycznej New Cogen. W naszej ocenie apel ma bezpośredni związek z tym, że związki zawodowe ogłosiły referendum strajkowe. W ten sposób, próbuje się przerzucić na miasto Szczecin swoje problemy związane z niezadowoleniem załogi i odwrócić uwagę od sytuacji ZEDO.

Przypominamy, że w przeszłości miasto Szczecin było zainteresowane wejściem w bliższą współpracę z PGE. Chodziło o budowę spalarni odpadów na terenach należących do PGE. Koncern nie wyraził jednak na to zgody, w efekcie czego Ecogenerator stanął na Ostrowie Grabowskim.

Dodajmy, że dzięki inwestycji spółki New Cogen Szczecin zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej. Zmniejszy się tym samym ilość węgla kamiennego używanego do wytworzenia ciepła dla naszego miasta. Działanie to jest zgodne z obowiązującą strategią zrównoważonego rozwoju Szczecina, która kładzie duży nacisk na inwestycje proekologiczne.

Przypomnę także, że inwestycja jest wsparta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i ma wsparcie Ministerstwa Klimatu.

Łukasz Kolasa

rzecznik prasowy prezydenta Szczecina

 

I jeszcze argumentacja PGE:

Tematy przewodnie:

• Miasto wspiera finansowo obcy kapitał

• Brak efektów gospodarczych proponowanej inwestycji

• Proponowana inwestycja nie wpłynie na poprawę sytuacji ekologicznej w mieście

• Inwestycja obniży wykorzystanie o wiele bardziej ekologicznych już istniejących źródeł ciepła

• Inwestycja spowoduje wzrost opłat za ciepło dla mieszkańców Szczecina

Na najbliższą sesję Rady Miasta Szczecina, zwołaną na dzień 24 listopada 2020 r., zgłoszony został projekt Uchwały (nr 240/20) ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. i objęcia 12 000 udziałów w Spółce za kwotę sześć milionów złotych.

PGE Polska Grupa Energetyczna apeluje do Radnych Miasta Szczecin, aby głosowali przeciwko tej uchwale. Skutkami podjęcia powyższej uchwały mogą być:

• zamknięcie Elektrociepłowni Pomorzany lub Elektrociepłowni Szczecin,

• utrata setek miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina i okolic,

• podwyższenie cen ciepła dla mieszkańców Szczecina,

• zmniejszenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców,

• brak zamówień dla firm świadczących usługi na rzecz Elektrociepłowni Szczecińskich PGE i w rezultacie pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej (dodatkowa redukcja miejsc pracy),

• zmniejszenie budżetu miasta o 6 mln zł w zamian za powyższe problemy.

 

 1. Spółka New Cogen należy do grupy kapitałowej E.ON. a celem jej działalności jest budowa i eksploatacja w ciepłowni Dąbska nowego źródła wytwórczego opartego o paliwo gazowe.

 

W uzasadnieniu strategicznym planowanej budowy nowego źródła kogeneracyjnego Spółka wskazuje, że inwestycja ta zapewni bardziej ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej w stosunku do obecnie eksploatowanych w mieście źródeł ciepła. W rzeczywistości jest ona spowodowana zastosowaniem mechanizmu obniżenia mocy w paliwie dla dwóch kotłów węglowych co powoduje, że ciepłowni Dąbska będzie mogła być dalej eksploatowana bez konieczności przystosowania do nowych, bardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych w zakresie emisji spalin. Tak więc kosztem odstąpienia od ograniczenia przez E.ON. emisji z ciepłowni Dąbska mają być budowane przy udziale miasta Szczecin jednostki gazowe, które przejmą produkcję spełniających już te wymagania jednostek PGE EC Pomorzany i EC Szczecin.

 

 1. Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest pięć źródeł wytwórczych o łącznej mocy cieplnej znacznie przekraczającej zapotrzebowanie na ciepło. Trzy z tych źródeł to jednostki kogeneracyjne, z tego dwie to jednostki zeroemisyjne w zakresie emisji CO2 tj. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów „EcoGenerator” oraz Elektrociepłownia Szczecin oparta o paliwo biomasowe. Budowa nowego źródła kogeneracyjnego spowoduje dodatkową nadpodaż mocy cieplnej, co niekorzystnie wpłynie na obecnie eksploatowane jednostki wytwórcze.

 

 1. Od momentu połączenia prawo i lewobrzeża Szczecina, prowadzona polityka dystrybutora ciepła - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej polega na permanentnym zmniejszeniu czasu wykorzystywania mocy w przyłączonych źródłach wytwórczych należących do PGE. Pomimo tego, że Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany są urządzeniami kogeneracyjnymi, a więc dużo mniej emisyjnymi i bardziej efektywnymi niż kotły węglowe spółki SEC w ciepłowni Dąbska, są one obciążane w ostatniej kolejności przez dystrybutora ciepła. Taka sytuacja zdecydowanie wpływa na cenę ciepła z tych jednostek, a tym samym wyższy koszt ciepła dla mieszkańców miasta. Przychylność Rady Miasta dla w/w praktyk, może w dłuższej perspektywie doprowadzić do monopolu na szczecińskim rynku ciepła i dyktatu cenowego.

 

 1. W ciepłowni Dąbska pozostają trzy stare, węglowe kotły rusztowe, do których zostaną dobudowane filtry workowe – sprawność odpylania 98 %, moc jednostek zostanie obniżona tak, aby nie mieć obowiązku dotrzymywania norm emisyjnych przewidzianych wymaganiami BAT (tlenki siarki, tlenki azotu – w zakresie emisji których nie będą podejmowane żadne działania ograniczające), więc oddziaływanie na środowisko nie zostanie zdecydowanie poprawione.

 

Dopuszczone Pozwoleniem Zintegrowanym dla EC Dąbska emisje SO2 – 2419,66 t/rok (1500 mg/Nm3), NOx – 505,24 t/rok (400 mg/Nm3), pył 131,8 t/rok (100 mg/ Nm3). W przypadku

EC Pomorzany: SO2 – 616,25 t/rok (130 mg/ Nm3), NOx – 709,9 t/rok (150 mg/ Nm3), pył - 47,34 t/rok (10 mg/ Nm3) – przy 4 krotnie większej mocy cieplnej.

 

Rzeczywista moc cieplna pozostawionych jednostek węglowych będzie zapewniała potrzeby sieci cieplnej prawobrzeża.

 

Taka strategia spółek z grupy kapitałowej E.ON. pozwala z dużą pewnością stwierdzić, że po wybudowaniu nowego źródła ciepła, aktywo to przejmie wolumen produkcji urządzeń PGE. Sytuacja ta doprowadzi do nierentownej pracy obu Elektrociepłowni, gdzie pracuje ponad 350 mieszkańców Szczecina i okolic.

 

 1. Grupa PGE w ostatnim czasie przeprowadziła w obu elektrociepłowniach gigantyczne inwestycje w celu zabezpieczenia potrzeb ciepłowniczych miasta Szczecina.

 

• W latach 2010 – 2012 w EC Szczecin kosztem kilkuset milionów zł zabudowany został zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) zeroemisyjny kocioł opalany biomasą.

 

• W ramach planowanych działań strategicznych rozważane było wycofanie z eksploatacji po wyczerpaniu derogacji, jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Pomorzany bądź istotne ograniczenie ich mocy z uwagi na brak spełniania przez te jednostki wymogów emisyjnych wynikających z Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.Urz. UE L. 334 z 17.12.2010 r. str. 17 z późn.zm). Eksploatacja tego źródła po wyczerpaniu mechanizmu derogacji wymagała dostosowania jednostek wytwórczych do nowych standardów emisyjnych co wiązało się z koniecznością poniesienia wielomilionowych nakładów, które nie zostaną zrekompensowane planowanymi przychodami nawet w bardzo odległej perspektywie czasowej.

Decyzja o modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany i dostosowaniu tego źródła do wymogów przywołanej wyżej Dyrektywy podjęta została przy uwzględnieniu stanowczego sprzeciwu SEC Sp. z o.o. co do planowanej likwidacji źródła. SEC argumentował, że wstrzymanie dostaw ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany skutkować będzie pozbawieniem większej części Szczecina dostaw ciepła, ponieważ nie istnieje źródło rezerwowe, które pozwoliłoby zaspokoić całkowite potrzeby przyłączonych do systemu ciepłowniczego mieszkańców Szczecina. Uwzględniając powyższą argumentację, a także przedkładając istotny interes społeczny i dobro lokalnego środowiska nad decyzje biznesowe Spółki, podjęto decyzję o utrzymaniu pracy jednostek wytwórczych elektrociepłowni Pomorzany co wiązało się z koniecznością wydatkowania przez Spółkę kilkuset milionów złotych na działania modernizacyjne.

Od roku 2018 na samą Elektrociepłownię Pomorzany – modernizacja oraz dostosowanie do wymagań środowiskowych, spółka PGE przeznaczyła ponad 220 mln zł. W wyniku przeprowadzonych inwestycji Elektrociepłownia Pomorzany została dostosowana do spełniania rygorystycznych norm emisyjnych dotyczących dużych źródeł spalania wraz ze spełnieniem wymagań BAT - wybudowana została nowoczesna instalacja odsiarczania spalin oraz instalacja redukcji tlenków azotu.

 1. Zdaniem PGE – obecnie na rynku ciepła w Szczecinie istnieje możliwość optymalizacji pracy dostępnych obecnie źródeł wytwórczych w kierunku likwidacji nieekologicznych kotłów w EC Dąbska. Wymaga to od Miasta jako udziałowca Spółki SEC wpływu na strategię i politykę postępowania Spółki w stosunku do PGE. Zamiast budować nowe źródła wytwórcze i angażować kapitał Miasta Szczecina w Spółkę New Cogen, można to zrobić w sposób bezkosztowy dla Miasta oraz jego mieszkańców i w pełni wykorzystać istniejący potencjał odnawialnych źródeł energii oraz zmodernizowanych wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych.

 

 1. Obecnie prowadzona polityka Spółki SEC powoduje zamówienie mocy cieplnej na poziomie 50 % możliwości produkcyjnych w zeroemisyjnej jednostce kogeneracyjnej w EC Szczecin i w dalszym ciągu planuje wykorzystywać stare rusztowe kotły opalane węglem w EC Dąbska. Planowana W EC Dąbska nowa jednostka gazowa ma tylko uzupełnić obniżenie mocy źródeł węglowych, którego celem jest uniknięcie potrzeby modernizacji obniżających emisję z tych źródeł.

 

 1. Wyrażamy zaniepokojenie tym, że Miasto planuje finansowe wsparcie dla obcego kapitału w czasie, gdy tego wsparcia potrzebują polskie podmioty gospodarcze. W lokalizacji szczecińskiej funkcjonują dwie elektrociepłownie należące do Grupy PGE – jednostki zmodernizowane, spełniające wymogi środowiskowe i dające pracę setkom mieszkańców Szczecina i okolic. Skutki pandemii COVID-19 będą jeszcze długo odczuwalne dla polskiej gospodarki, w tym także energetyki. Od Radnych Miasta Szczecin winno oczekiwać się pogłębionej oceny planowanego wsparcia inwestycji i wspierania lokalnego, polskiego kapitału.

 

**********

Podsumowując – podjęcie przez Radę Miasta Uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. i objęcia 12 000 udziałów w Spółce za kwotę sześć milionów złotych z pewnością przyczyni się do wzrostów cen ciepła i likwidacji miejsc pracy w Szczecinie.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (19)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Działkowiec.
Działkowiec. 25.11.2020, 20:37
Działki ludziom na Pomorzanach zabrali bo Gazówkę mieli wybudować a teraz złość że inni będą budować.
TURBINA MAORAIWCKIEGO
TURBINA MAORAIWCKIEGO 24.11.2020, 17:24
KIE RA RAT WAM ZROBIĄ BEDZIECIE BIEGAĆ W KOŁO JAK BARANY I PRODUKOWAĆ PRĄD RA PROWADZDZ NA SATURNA
Inwestor
Inwestor 24.11.2020, 12:56
Niech PGE kupi tą ciepłownie i po problemie.
wielbiciel A
wielbiciel A 24.11.2020, 10:55
Może pani ładna założy związek zawodowy w New Cogen z dziesięcioma etatami związkowymi - korzystna oferta dla niedobrych Niemców :)
zorientowany
zorientowany 24.11.2020, 10:44
W New Cogen nie będzie 5 związków zawodowych i wysoko opłacanych działaczy związkowych na etatach jak w ZEDO i na tym polega dobra dla odbiorców ciepła ekonomia
Pies ogrodnika
Pies ogrodnika 24.11.2020, 08:57
PGE sama odchodzi od węgla ale innym nie pozwala.
Juras
Juras 24.11.2020, 07:16
Prosta zasada ekonomii. Obcy/dodatkowy kapitał na rynku oznacza wzrost konkurencji i niższe ceny dla odbiorców w krótszym okresie, aby przejąć rynek i wykosić innych. Natomiast w szerszej perspektywie czasu - podwyżki cen i drenaż kraju z wpływów budżetowych (transfer pieniędzy do spółki matki). A jak źrodełko wyschnie, zawijka do siebie, wystarczy cofnąć się wstecz (stocznie, tesco etc.).
ekonom
ekonom 24.11.2020, 14:33
Kto zabrania wlascicielowi polskiego kapitalu produkowac taniej i w lepszej jakosci, aby wykosic konkurencje?
eedo
eedo 24.11.2020, 15:43
Taniej i lepiej, to już było. Zobacz politykę cenową marketów i obsługę klienta oraz podejście do polskiego pracownika, kiedy to ich biznes się rozwijał i kiedy osiągnął szczyt. Nie trzeba dużo opisywać.
***** ***
***** *** 24.11.2020, 17:50
Gospodarke odizolowaną od zachodniego kapitalu mielismy przed 89, ciekawe dlaczego wtedy masowo strajkowano, taki super dobrobyt był?
***** ***
***** *** 24.11.2020, 13:38
Prosta zasada ekonomi pokazuje, na przykładzie lat 1945-89, czym się kończy ideologiczna kontrola partyjniaków nad gospodarką
eldo
eldo 24.11.2020, 15:38
Żadnego zwierzchnictwa nad Polską. Przeżyliśmy opactwo Kremla i wystarczy. Już od dawna EON ma zamiar wbić się na polski rynek. Gdyby Niemcy całkowicie zagarnęli rynek w Polsce, nie byłoby już sensu emigrować na zachód, ponieważ dla nich polski parobek ma pracować w swoim kraju za miskę ryżu, a tak chociaż ma wybór. Jak nie podoba się w kraju, zawsze można wyjechać i zrekompensować to sobie różnicą kursową. Nie będzie się obcy kapitał rządził w ojczyźnie, jak to miało miejsce za poprzedniej władzy.
ale do marketu zasuwasz?
ale do marketu zasuwasz? 25.11.2020, 08:59
Jakoś patrząc na efekty - bardziej ufam w gospodarczą fachowość niemieckich menadżerów niż warszawskich polityków...
8
8 25.11.2020, 08:32
Jak prąd i ciepło bedzie tańsze, to wolę EON. Proste.
***** ***
***** *** 24.11.2020, 17:48
Za miske ryzu kazal pracowac morawiecki na tasmach od sowy
dojna odre racz nam wrócić panie
dojna odre racz nam wrócić panie 23.11.2020, 21:18
od tego się zaczęło https://youtu.be/T--7XL9yzFY ta awaria nie bedzie powodowała braku pradu w waszych gniazdkach dojna w ruinie
88
88 23.11.2020, 20:17
oj,jo,joj, sie narobiło. PiS dzielcy straszą mieszkańców utratą suwerenności państwowej i kolaborację z Niemcami. Brawo panie prezydencie Krzystek ! Zawsze dobrze mieć alternatywne żródło dostaw ciepła. Poza tym, ma się silny argument przy negocjacjach cenowych. Teraz okaże się, że kierownictwo PGE, zatroskane utratą miejsc pracy w ZEDO, będzie nawoływało pracowników do protestów przeciwko bezpartyjnemu prezydentowi Szczecina. Który nie zgadza się na monopol PGE w dostawie ciepła dla miasta. Pan Chruszcz zacznie teraz obiecywać cuda na wierzbie pracownikom. Związek Solidarność i pani ładna co teraz pocznie ?
https://radioszczecin.pl/1,415…
gryfon
gryfon 23.11.2020, 20:14
jak zawsze decyduje forsa i ceny proponowane SEC przez PGE !w Gyfinie tez co roku wyzsza taryfa za cieplo
Hipokryci z PGE
Hipokryci z PGE 23.11.2020, 19:48
PGE właśnie likwiduje w przyśpieszonym trybie Dolną i patrzcie jak protestuje przeciw utracie miejsc pracy. Cha, cha, cha, Pisowscy oszuści i manipulanci. Banda kłamców z sawaryniarzami włącznie. Jakie jest właściwie stanowisko PGE ? Z czołowej spółki SP zrobili upadłą spółkę energetyczną, której akcje to śmieci. Boicie się, że Szczecina nie wykiwacie tak jak oszukaliście Gryfin przy pomocy Seweryna ?
strateg
strateg 23.11.2020, 18:55
Jest akcja strajkowa to trzeba odwrócić uwagę.

Pozostałe