Ogłoszenie naboru na prezesa zarządu spółdzielni

  • 26.01.2022, 00:37
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Ogłoszenie naboru na prezesa zarządu spółdzielni
Rada Nadzorcza ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PŁONIA” w Kołbaczu przy ul. Szarych Mnichów 7.
  1. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

- wykształcenie: wyższe techniczne,

- staż pracy – minimum 3 lata na stanowiskach kierowniczych lub administracyjnych

- umiejętność kierowania zespołem pracowników,

- znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa spółdzielczego, prawa budowlanego w zakresie spółdzielni mieszkaniowych, BHP oraz Kodeksu pracy,

- znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.

  1. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- życiorys,

- świadectw pracy,

- dokumenty ukończenia szkoleń, kursów oraz potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art.6 ust 1lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

  1. Wymagane dokumenty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia” w Kołbaczu ul. Szarych Mnichów 7 w godz. 700 – 1500 lub pocztą na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia”, w terminie do dnia 28.02.2022 roku.

 

Ogłoszenie płatne.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe