Wójt Kusy-Kłos niczym Don Kichot poległa w sądzie z wiatrakami - uważają inicjatorzy referendum

  • 25.05.2020, 19:59
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Wójt Kusy-Kłos niczym Don Kichot poległa w sądzie z wiatrakami - uważają inicjatorzy referendum FB Anny Kusy-Kłos Anna Kusy-Kłos nie była zadowolona z dzisiejszego postanowienia sądu i próbuje straszyć inicjatorów referendum.
Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił na dzisiejszej (25 maja 2020 r.) rozprawie wniosek złożony przez Annę Kusy-Kłos. - Podsumowując swoje stanowisko [uczestnicy, czyli inicjatorzy referendum - przyp. red.] wskazali, iż podtrzymują wskazany zarzut wobec wójt Widuchowej oraz ich zdaniem nie rozpowszechniają oni nieprawdziwych informacji, ponieważ wskazane w zarzucie argumenty są prawdziwe i wynikają z oceny uczestników braku działań wnioskodawczyni w zakresie realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie Widuchowa – tak sędzia Sądu Okręgowego Renata Tarnowska uzasadniała odrzucenie wniosku złożonego przez wójt.

Rozprawa toczyła się z udziałem Janusza Wełpy, Kazimierza Błaża, Stanisława Czyża, Jadwigi Hasiuk, Marii Markowicz, Iwony Przychoćko, Krzysztofa Siwka, Agnieszki Smętek, Henryki Śmiałkowskiej, Cezarego Szczupaka.

-Po dzisiejszej rozprawie czujemy się wygrane, bo sąd przychylił się do naszego rozumienia sprawy, a nie do tego, co chciałaby pewna siebie pani wójt. A wójt razem ze swoimi poplecznikami już witali się z gąską. Już publikowali, że wygrają , a dziś pewno im nie do śmiechu. Wójt Anna Kusy-Kłos niczym Don Kichot poległa w sądzie z wiatrakami – mówi nam radna Jadwiga Hasiuk, która wraz z innymi członkami grupy inicjującej referendum wróciła z sądu w Szczecinie.

-Żaden z zarzutów grupy referendalnej nie jest prawdą i udowodnię to przed sądem – tak całą sprawę skomentowała dzisiaj po południu na swoim Facebooku Anna Kusy- Kłos.

Uzasadnienie postanowienia sądu

Renata Tarnowska. sędzia Sądu Okręgowego tak uzasadniała oddalenie wniosku Anny Kusy Kłos:

W ocenie Sądu zakwestionowany materiał pochodzący od uczestników, którzy są inicjatorami referendum nie stanowi formę agitacji i propagandy referendalnej.

Zakwestionowane przez wnioskodawczynię treści umieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lubicz i Marwice to tekst powiadomienie o zamiarze zorganizowania referendum z dnia 24 lutego 2020 roku, bez części w której wskazano dane osobowe, w tym dane wrażliwe inicjatorów referendum. Zakwestionowany materiał nie jest został zatem wyrażony w ramach kampanii referendalnej i nie stanowi formy agitacji wyborczej, jest to bowiem materiał przygotowany przez inicjatorów referendum przed dniem wydania postanowienia Komisarza Wyborczego II w Szczecinie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji. Wypowiedzi pochodzące od osób bezpośrednio zaangażowanych w kampanię referendalną stanowią formę agitacji i propagandy, która ma na celu zaprezentowanie stanowiska inicjatora referendum w sprawie poddanej pod referendum, jednakże na co należy zwrócić uwagę w niniejszej sprawie to fakt, iż jest to materiał, który posłużył uczestnikom przejść przez procedurę przeprowadzenia referendum lokalnego, a nie jest on agitacją, czyli działalnością propagandową, przedsiębraną w celu przekonywania, zjednywania zwolenników dla określonej sprawy, bądź też wynikającą z chęci zdyskredytowania przeciwników.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, iż uczestnicy jako inicjatorzy referendum, w dniu 24.02.2020 roku wystosowali do wnioskodawczyni jako Wójta Gminy Widuchowa powiadomienie o zamiarze zorganizowania referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem okresu kadencji. W powiadomieniu wskazali szereg nierzetelnych w ocenie wnioskodawczyni zarzutów wymierzonych przeciwko jej działaniom. Zarzuty zaś te stały się podstawą agitacji referendalnej, która jest prowadzona w sposób ciągły do dnia złożenia niniejszego wniosku. Jeden z zarzutów dotyczył nie podejmowania przez wnioskodawczynię żadnych działań związanych z budową farm elektrowni wiatrowych na terenach dla których został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod ten cel (…) Według wnioskodawczyni informacje te nie są zgodne z prawdą. Wnioskodawczyni podejmuje działania sprzyjające rozwojowi odnawialnych źródeł energii (…)

[Uczestnicy postępowania –przyp. red.] w uzasadnieniu wskazali, iż wszystkie zarzuty zawarte w powiadomieniu o zamiarze zorganizowania referendum - nie zostały sformułowane w prowadzonej agitacji wyborczej, lecz wynikają z negatywnej oceny pracy Wójt Gminy Widuchowa - Anny Kusy-Kłos przez uczestników i mieszkańców Gminy Widuchowa.

Czego domagała się wójt?

Wójta Gminy Widuchowa chciała przed upływem okresu kadencji, zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o treści jak poniżej:

,,Brak perspektywicznego myślenia Wójta Gminy Widuchowa- Anny Kusy-Kłos w zakresie zwiększenia przychodów gminy, czego dowodem jest nie podejmowanie żadnych działań związanych z budową farm elektrowni wiatrowych na terenach dla których został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod ten cel.

Gmina Widuchowa posiada opracowane i przyjęte uchwałami Rady Gminy Widuchowa Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budowę farm elektrowni wiatrowych (…)

Wójt Gminy nie poczyniła żadnych starań aby na którymkolwiek z ww. obszarów rozpoczęła się budowa farm elektrowni wiatrowych, a tym samym nie zabiegała o pozyskanie dodatkowych środków finansowych do budżetu gminy (…)

Główna linia obrony grupy inicjującej refendum

Oto jak uzasadniali swoje stanowisko:

1.Warunkiem dochodzenia roszczeń w trybie wyborczym jest rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji za pomocą materiałów wyborczych lub też w innych formach agitacji wyborczej. Przesłanką konieczną pozostaje zatem koincydencja czasowa i przedmiotowa szeroko rozumianych wypowiedzi i innych form przekazu z toczącą się kampanią wyborczą i aktem wyboru. W trybie zakreślonym w art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego można dochodzić ochrony jedynie przed tego rodzaju nieprawdziwymi wypowiedziami, które mają charakter agitacji wyborczej, a więc są przekazywane z uwagi na trwającą kampanię wyborczą i pozostają w zawiązku z aktem wyboru, czy też w celu wpływu na wynik głosowania.

2.Wszystkie zarzuty zawarte w powiadomieniu o zamiarze zorganizowania referendum – nie zostały sformułowane w prowadzonej agitacji wyborczej, lecz wynikają z negatywnej oceny pracy Wójt Gminy Widuchowa – Anny Kusy-Kłos przez nas jak i mieszkańców Gminy Widuchowa.

3.Przytoczony powyżej zarzut, którego dotyczy wniosek Anny Kusy-Kłos jest prawdziwy – nie są to informacje nieprawdziwe, które mogą uzasadniać wniosek do Sądu - czego dowodem jest fakt, że do dnia dzisiejszego na wskazanych powyżej terenach nie powstały elektrownie wiatrowe, które mogły by zasilić budżet gminy Widuchowa wpływami z podatku. Pani Wójt przytacza w swoim wniosku jako argumenty to, że dwaj inwestorzy uzyskali decyzję o pozwoleniu na budowę w październiku i listopadzie 2019r. jednakże budowa farm się jeszcze nie rozpoczęła a wskazać należy, że Pani Wójt nie informowała o tym fakcie Radnych na sesjach Rady Gminy ani też nie organizowała żadnych spotkań z mieszkańcami miejscowości w obrębach, których miały by powstać farmy elektrowni wiatrowych dlatego też nie posiadaliśmy żadnej wiedzy o uzyskanych przez inwestorów pozwoleniach.

4.Kolejnym argumentem Wójt-Anny Kusy-Kłos jest podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy służebności przesyłu pomiędzy Gminą a inwestorami. Biorąc pod uwagę fakt, że miejscowe plany co do których Wójt wykazuje jakieś działania zostały uchwalone w 2011r. a ona sama piastuje swoje stanowisko już 6 rok są to niewielkie działania. W pierwszej kadencji Pani Wójt za wszystko co w Gminie się nie powiodło oskarżała swojego poprzednika. Teraz pełni funkcję Wójta drugą kadencję i nadal za swoje niepowodzenia winą obarcza poprzedniego Wójta m.in. zamieszczając a na swoim profilu Facebooku taki post:,, Mój poprzednik przez wiele lat nie zrealizował żadnego projektu farmy wiatrowej- składał jedynie obietnice”.

5. W naszej ocenie i ocenie mieszkańców Wójt nie podejmuje działań związanych z pozyskaniem dodatkowych środków do budżetu gminy nie zachęca potencjalnych inwestorów do budowy farm wiatrowych. Winna ona organizować spotkania, prowadzić negocjacje, włączać się w jak najsprawniejsze procedowanie różnych spraw a przede wszystkim informować mieszkańców i Radnych. Uzyskanie Pozwolenie na budowę leży w gestii inwestora jeżeli plany zostały uchwalone w 2011r. a pozwolenie uzyskano dopiero w 2019r. to Pani Wójt nie zabiegała o szybkie procedowanie. Jedyną czynnością Pani Wójt jak sama to określiła ,,jest podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy służebności przesyłu”.

6. Naszym zdaniem brak jest perspektywicznego myślenia Wójt Gminy w zakresie niepodejmowania działań zachęcających inwestorów i zwiększenie budżetu Gminy; tak to jako mieszkańcy oceniamy.

Podsumowując podtrzymujemy wyżej wskazany zarzut i nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji, ponieważ wskazane w zarzucie argumenty są prawdziwe i wynikają z naszej oceny braku działań pani Anny Kusy Kłos w zakresie realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego w Gminie Widuchowa.

Anna Kusy-Kłos komentuje postanowienie sądu

Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Z kręgów zbliżonych do wójt wiemy, że Anna Kusy-Kłos będzie składała odwołanie.

-Sąd Okręgowy w Szczecinie uważa, że kłamstwa zawarte w tematach referendalnych nie są agitacją referendalną i wskazuje powództwo cywilne w celu udowodnienia kłamstwa. Dlatego grupa referendalna odpowie przed sądem czy to w trybie wyborczym czy cywilnym za kłamstwa na mój temat – zapowiada wójt Widuchowej Anna Kusy-Kłos.

 

 

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (150)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Zawiedziony
Zawiedziony 01.06.2020, 21:49
W wywiadzie udzielonym dnia 27.11.2014 roku kandydatka na wójta na koniec swojego wystąpienia powiedziała " W całej historii ludzkości popełniono więcej zbrodni z powodu posłuszeństwa wobec władzy niż nieposłuszeństwa. To nie sprzeciw, odmieńcy i bunty są zagrożeniem dla społeczeństwa. Prawdziwym zagrożeniem dla społeczeństwa są ludzie ślepo posłuszni władzy".
rzeka
rzeka 29.05.2020, 11:37
Rzeką słów nie dopłyniesz do ujścia szczęścia i dobrobytu
botanika
botanika 28.05.2020, 20:35
Kwiaty są wyróżnikiem botaniki, etyka jest wyróżnikiem człowieczeństwa.
Brygida
Brygida 28.05.2020, 16:34
Ciekawa jestem co jeszcze wymyśli A.K.K aby zająć czas referendalnym. Pewnie już siedzi ze swoją świtą (kliką?) i knują. Niech knują a my i tak do referendum idziemy, nawet mój ojciec przyjeżdża z Niemiec na referendum dnia 07.06.20.
tak ogólnie
tak ogólnie 28.05.2020, 15:55
W języku potocznym pieniaczami nazywa się osoby, które przejawiają
zamiłowanie do wszczynania sporów sądowych, przede wszystkim o błahe sprawy, co może być konsekwencją chorobliwej skłonności do dochodzenia sprawiedliwości za doznane krzywdy, urojone lub rzeczywiste - to tyle cytat z internetu. Czy przypomina wam to coś?
Piotr
Piotr 28.05.2020, 14:36
Serdecznie gratulacje dla Grupy Referendalnej. Robicie wspaniałą sprawę dla nas wszystkich. Swoim zaangażowaniem zagwarantujecie ład i porządek w naszej gminie. Wspaniale!
Wygrana
Wygrana 28.05.2020, 13:19
Ludzie! przed chwilą zostało ogłoszone postanowienie sądu. REFERENDALNI GÓRĄ. Następna sprawa wygrana!!!!!!!!
Gratulacje dla inicjatorów referendum!
mężczyzna
mężczyzna 28.05.2020, 04:49
Jaka jest definicja mężczyzny? To szyba pancerna zabezpieczająca witrynę z ekspozycją kobiecego ciała
Ciekawski
Ciekawski 27.05.2020, 23:13
Pani Aniu, proszę o udostępnienie informacji. Kto opracował plan zagospodarowania przestrzennego, skoro na większości obszaru gminy obowiązuje studium?Kto za to zapłacił, koszt i decydent? Kto jest właścicielem działek, na których miała być realizowana inwestycja? Kto podpisał wstępne porozumienie do negocjacji? Jaki jest koszt obsługi po stronie gminy od początku rozmów? I czego zapewne nie będą rozumieć "referendalni" - jak ma się powyższa inwestycja do wprowadzonych poprawek do ustawy o energii odnawialnej? Baaardzo ciekawy temat!
grzech
grzech 27.05.2020, 23:12
Niejeden zwykły grzech nabiera szczególnej pikanterii po drugiej stronie kratek konfesjonału
Zenek
Zenek 28.05.2020, 16:03
Idziemy na referendum 7.06.20. Idziemy na Referendum!
kobiecość
kobiecość 27.05.2020, 21:55
Partnerka erotyczna: seksualna towarzyszka broni
Bolek
Bolek 27.05.2020, 21:32
Ojej jaka ona brzydka zmieńcie zdjęcie bo nie mogę spać jak ja widze a może by tak postawić koło cukru to nikt go nie ruszy
Doradca
Doradca 27.05.2020, 20:57
Wójt idzie metodą jak jej koleżanka z PSL-u, wszystkich zastraszyć sądami, nie dajcie się, bo skutki dla Gminy będą opłakane
Ognica
Ognica 27.05.2020, 19:23
Najlepiej było wczoraj w u nas Ognicy jak przyjechała telewizja bo autobusy nie jeżdżą. Wójtowa o 13.15 umówiła się z telewizją pokazać autobus, że jeździ. I wiecie co ? nasza radna poszła kupić bilet z Ognicy do Widuchowej a kierowca jej tego biletu nie sprzedał bo nie ma takiej trasy. Znowu wpadka wójt
Karolek
Karolek 27.05.2020, 17:16
Przypatruję się z boku całej sytuacji związanej z gminą.Już znam cały życiorys Pani Wójt. Jej znajomych, bliskich współpracowników etc. Niestety nie słyszałem lub też nie czytałem o żadnych propozycjach co w zamian? Dużo szumu w szklance wody. Przecież część z tych " referendalnych" to ludzie z podstawowym wykształceniem! Co chcecie zmienić? Jakiem macie propozycje w temacie poprawy funkcjonowania gminy? Skąd pieniądze? Co chcecie usprawnić? Jakoś chyba tego najbardziej mi brakuje. Co do samej Pani Wójt.......Wójtem gminy jest od 7 do 15, a to co, z kim i w jaki sposób robi w ogóle mnie nie interesuje. Słabo jak ktoś wchodzi w życie prywatne innych osób z butami. Świadczy to tylko o poziomie jaki ktoś taki prezentuje. Takich chcecie ludzi u steru gminy? Mogę tylko pogratulować.
Iwona
Iwona 27.05.2020, 21:25
A kiedy to wojtowa tak solidnie pracuje od 7-15 przyjdż sprawdz a póżniej pisz pierd....ły a co do grupy referendalnej to kto tu ma podstawowe wykształcenie chyba ty i taką swoją miarkom mierzysz .Poczekamy do referendum zobaczymy
Kompetentny
Kompetentny 27.05.2020, 20:48
Chyba Ci coś się pomyliło z wyborami ????
Karolinka
Karolinka 27.05.2020, 19:15
Karolek masz złe informacje bo to urząd pracuje od 7.15 do 15.15 a Pani Wójt ma nienormowany czas pracy. Zarzuty referendalne przecież nie dotyczą życia prywatnego Pani Wójt tylko jej rządów.
Karolek
Karolek 27.05.2020, 22:48
Karolinko, może czegoś nie zrozumiałaś, więc tłumaczę. Co do godzin pracy to była przenośnia, jeśli rozumiesz co mam na myśli. Co do "nienormowanego" czasu pracy, to chyba mylisz pojęcia. A w temacie zarzutów.....długo mógł bym pisać co do Jej poprzedników a przede wszystkim do osób, które cały czas ryją jak krety. Nie znaczy to, że we wszystkich kwestiach mam takie same zdanie jak Pani Wójt, rozbieżności jest bardzo dużo. Zarzuty może i nie dotyczą życia prywatnego ale cała otoczka, hejt, jad i sposób określania drugiego człowieka to już dno dna i metr mułu! Gdzie jest rozwiązanie problemów gminy?
Karolinka
Karolinka 28.05.2020, 07:06
Karolek rozwiązaniem problemów gminy jest REFERENDUM. My mieszkańcy chcemy żeby wróciła normalność w tej gminie, żeby z nami rozmawiano co my chcemy a nie robiono co się komu żywnie podoba. My chcemy szacunku od naszych władz a nie uważania nas za debili.
Karolek
Karolek 28.05.2020, 20:01
Powiadasz Karolinko, że rozwiązaniem problemów jest Referendum? Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawią się inwestorzy i pieniądze! Co masz na myśli pisząc normalność? Może to, że jeden z poprzedników zadłużył gminę na 30 lat? Czy może to, że zwalnia się co niektórych wybranych z podatków? Dobrze musi się z Tobą rozmawiać..."tylko Twoja jest racja" jak mawiał klasyk. Jeśli coś nie jest po Twojej myśli to jest złe! Przyszłych petentów, też chcesz traktować w podobny sposób? Jak Ty będziesz robić co się "żywnie" podoba to będzie w porządku? Trochę słabe te Twoje argumenty. Nie uważasz?
no prosze
no prosze 28.05.2020, 21:21
Nie leć sobie w Karolka tylko przedstaw lepsze argumenty!
Czesław
Czesław 26.05.2020, 23:55
Referendalni w Was cała nadzieja!!!!!!!!!! i pomyśleć,że w naszej gminie są tacy odważni i wartościowi ludzie!!!! Nasza gmina jest piękna i nie potrzebne są nam osoby drugiego sortu zatrudnione w Urzędzie Gminy na wysokich stanowiskach. Zapewniam, że z moją rodziną pójdziemy na referendum. Z poważaniem........
Piotr
Piotr 26.05.2020, 23:16
Brano Grupa Referendalna!!!!! Od wczoraj czytam te wpisy i nadziwić się nie mogę, jak długo można było tolerować zachowania wójt A. K.K.
Całe szczęście, że znalazła się grupa ludzi, która wzięła na siebie tak trudne zadanie. Większość z nas o tym myślała, tylko nie miała odwagi zająć się organizacją referendum. Dlatego jesteśmy Wam bardzo wdzięczni tzn. ja , moja rodzina i sąsiedzi. Możecie być pewni, że przyjdziemy na referendum. Jesteśmy z Wami.
Ja
Ja 27.05.2020, 20:51
Trzeba też podziękować igyfino że można się dowiedzieć co się dzieje w Gminie, w inny sąsiednim powiecie tego niema a szkoda
Majka
Majka 26.05.2020, 22:55
Referendalni, a co z następnymi zarzutami? Przecież ten zarzut z wiatrakami to tak naprawdę był najsłabszy! No i dlaczego dopiero teraz podaje do sądu, że zarzut jest bezzasadny? Dlaczego przez tyle miesięcy A.K.K milczała w sprawie zarzutów? Myślała, że w trybie wyborczym Sąd z braku czasu (tryb expresowy) wyda orzeczenie dla niej korzystne? Kobieto wytłumacz się w końcu z tych zarzutów!!!
Sąsiad
Sąsiad 26.05.2020, 22:50
A tak z innej beczki, ktoś widział zeby kiedyś miała spięte te włosy? Wiecznie rozczochrana...
ciekawe jakby wyglądała... albo nie chce wiedzieć :D hahaha
wyjasnienie
wyjasnienie 26.05.2020, 23:04
Niestety ma odstające uszy więc nie może sobie pozwolić na inne uczesanie.
Obiektywny
Obiektywny 26.05.2020, 22:01
Ładniutka ta pani:)
Marcin
Marcin 26.05.2020, 22:52
oj Mariusz... rozmarzyłeś się

Pozostałe