Zainwestują 4 miliardy w Elektownię Dolna Odra

  • 21.05.2019, 14:39
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Zainwestują 4 miliardy w Elektownię Dolna Odra
W Elektrowni Dolna Odra należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy PGE, planowana jest budowa dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy około 1400 MW zasilanych paliwem gazowym. 21 maja na terenie elektrowni w Nowym Czarnowie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania inwestycyjne w związku z przejściem do kolejnego etapu projektu budowy nowych jednostek wytwórczych. Rozbudowa elektrowni wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji, a następnie przejdzie do fazy realizacji inwestycji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Podczas spotkania nakreślono również perspektywy dalszego rozwoju Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz rządowych na czele z Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE – Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK i Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK, jak również przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji na czele z burmistrzem miasta i gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PGE. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele regionalnych i zakładowych związków zawodowych, a także członkowie zespołów projektowych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację planowanych inwestycji.

Tematem przewodnim spotkania była rozbudowa Elektrowni Dolna Odra o dwie nowe gazowe jednostki wytwórcze – każda o mocy około 700 MW. Projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra przechodzi z fazy koncepcyjnej do etapu przygotowania inwestycji do realizacji, a następnie do fazy realizacji inwestycji. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmie m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną. Układ technologiczny każdej z planowanych jednostek wytwórczych będzie oparty na układzie jednowałowym i składać się będzie z turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego oraz turbiny parowej kondensacyjnej. W odniesieniu do podobnych inwestycji realizowanych w Europie, można szacować, że budowa nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra będzie wiązała się z nakładami inwestycyjnymi rzędu około 4 mld zł.

ZEDO jest kołem zamachowym pozwalającym samorządom, nie tylko Gryfina, ale i innym, dobrze funkcjonować. Zarządom chcę podziękować za to, że potrafią słuchać racjonalnych argumentów i wyciągać wnioski z liczb. Prezentacja, którą przedstawił wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek dobrze to ilustruje. Dzisiaj górę bierze racjonalność ekonomiczna i racjonalność wynikająca z bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Strategiczna decyzja o rozbudowie Elektrowni Dolna Odra ma na celu odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni, zapewnienie jej długoterminowej konkurencyjności i zgodności z wymaganiami polityki klimatyczno-energetycznej UE. Po rozbudowie, moce zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra wzrosną ponad dwukrotnie , co sprawi, że EDO znajdzie się w czołówce największych polskich elektrowni. Jednocześnie będzie w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Finalizujemy właśnie dwie największe inwestycje Grupy PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy 496 MW. Niebawem do grona tych megainwestycji dołączą dwa bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW. Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku realizowanych przez nas do tej pory inwestycji, przedsięwzięcie to będzie kołem zamachowych dla rozwoju lokalnego rynku, a w dłuższej perspektywie – dużym wsparciem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i gwarancją stabilnych miejsc pracy dla lokalnej społeczności – podkreślał w swojej prezentacji Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych PGE.

Miasto i Gmina Gryfino ukształtowane dzięki wielkiej inwestycji w budowę Elektrowni Dolna Odra. Jako społeczność lokalna do niedawna mieliśmy wiele wątpliwości i niepewności związanych z przyszłością tego zakładu, który jest największym podmiotem gospodarczym w naszym regionie. Informacja o rozbudowie elektrowni oraz o dostosowaniu jej do wymogów ekologicznych, a co za tym idzie zapewnienie jej dalszego funkcjonowania, jest dla nas wszystkich bardzo dobrą wiadomością w perspektywie kolejnych lat. Jesteśmy wdzięczni PGE za podjęte działania na rzecz dalszego rozwoju Dolnej Odry i tym samym ochrony wielu miejsc pracy – dodał Mieczysław Sawaryn, burmistrz miasta i gminy Gryfino, członek Rady Nadzorczej PGE.

Wydatki inwestycyjne w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO)

Oprócz budowy dwóch nowych bloków energetycznych w elektrowni w Nowym Czarnowie, wszystkie trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Szczecin i Elektrownia Pomorzany) zostaną dostosowane do zaostrzonych wymagań środowiskowych, tzw. Konkluzji BAT, które wejdą w życie w sierpniu 2021 roku.

W ciągu ostatnich 3 lat w elektrowniach wchodzących w skład ZEDO na inwestycje prośrodowiskowe i odtworzeniowe, spółka PGE GiEK wydała 384 mln zł. Do 2021 r. planowane wydatki na modernizacje oraz rozwój poszczególnych jednostek, w tym nowo budowanych, wyniosą blisko 4-krotnie więcej, z czego na samą Elektrownię Dolna Odra przypadnie ponad 1,2 mld zł.

Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu i pewną przyszłość tego największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, niezbędna jest modernizacja istniejących jednostek. W szczególności bloki 5-8 w Elektrowni Dolna Odra muszą zostać dostosowane do unijnych wymagań ekologicznych. Na modernizację tych jednostek planujemy przeznaczyć ok. 240 mln zł. W ramach tej kwoty zabudujemy na blokach 5-8 katalityczne instalacje odazotowania spalin, a także zmodernizujemy instalacje odsiarczania spalin na blokach nr 7 i 8. Niewiele mniej środków – ok. ponad 230 mln zł, przeznaczymy na dostosowanie do konkluzji BAT Elektrowni Szczecin i Pomorzany – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W Elektrowni Pomorzany realizowany jest już program inwestycyjny, który przede wszystkim zakłada budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz instalacji odazotowania spalin (SCR). W drugim kwartale 2018 r. przekazano do eksploatacji instalację SCR dla bloku A, a w styczniu 2019 r. przekazano do eksploatacji instalację SCR dla bloku B. Dzięki tej inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie, co przełoży się na poprawę jakości powietrza w Szczecinie i zapewni pracę zakładu jako podstawowego źródła ciepła dla miasta na kolejne dekady.

W Elektrowni Szczecin, w ramach modernizacji, zabudowana zostanie instalacja do wychwytywania chlorowodoru (HCl) i fluorowodoru (HF), a także filtr workowy za istniejącym elektrofiltrem wraz z dodatkowym wentylatorem spalin. Ponadto unowocześniony zostanie monitoring spalin.

Potencjał rozwoju fotowoltaiki na terenach Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Wykonane dotychczas przez PGE analizy pokazują, że na terenach ZEDO istnieje duży potencjał budowy mocy, wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca (PV). W ramach uruchomionego w kwietniu Programu PV GK PGE, na terenach ZEDO powstaną farmyfotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 MW. Program zakłada uzyskanie 25 proc. udziału PGE w krajowym rynku PV do 2030, co w zależności od prognoz oznacza od 1,5 do nawet 2,5 GW mocy. Zgodnie ze Strategią GK PGE, do 2030 roku zakładany udział w produkcji energii z OZE osiągnięcie 25 proc. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez Program Offshore, którego uzupełnieniem będzie energia wyprodukowana w panelach słonecznych.

Z poważaniem

Sandra Apanasionek
Koordynator współpracy z mediami - Rzecznik Prasowy
Departament Komunikacji
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 O spotkaniu w elektrowni pisaliśmy też tu:
igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (80)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

JJ
JJ 23.05.2019, 00:23
Stocznie też postawili na nogi. Kolejna kiełbasa wyborcza. Kiełbaska
UWAGA UWAGA!!
UWAGA UWAGA!! 22.05.2019, 18:59
UWAGA UWAGA!! Dzisiaj, 18:57 Ruskie trole z PiS atakują bo już niedługo cisza wyborcza!!! Mamy was!!
Polak
Polak 22.05.2019, 15:52
Rząd PO prowadził na polskiej gospodarce bardziej rabunkową politykę niż zaborcy ponad sto lat wcześniej. Na ile szacowana jest wartość wyprzedanego w prywatne ręce, przynoszącego zyski państwowego majątku?

Według różnych danych może być to przynajmniej 58 mld złotych.

W 2008-2014 władze naszego kraju dokonały wyprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa (m.in. banki, kopalnie czy zakłady produkcyjne) za łączną kwotę 58,615 mld zł.

Na co poszły pieniądze z tej rabunkowej wyprzedaży? Bynajmniej nie na budowę dróg czy innej infrastruktury - PO spłacało zobowiązania kredytowe, które samo zaciągnęło.

1 - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: sprzedaż 17 proc. akcji za 6 mld 543 mln zł

2 - Jastrzębska Spółka Węglowa: sprzedaż 33,1 proc. akcji za 4 mld 830 mln zł

3 - Bank PKO BP S.A.: sprzedaż 9,62 proc. akcji za 3 mld 943 mln zł

4 - Energa S.A.: sprzedaż 34,18 proc. akcji za 2 mld 800 mln zł

5 - KGHM S.A.: sprzedaż 10 proc. akcji za 2 mld zł
......
...... 23.05.2019, 06:04
słuchaj *** trollu pisowski .To jest artykuł o żywotnej sprawie (jaką jest Dolna)a ty wciskasz ordynarna propagandę rodem z pisuaru.Wykaż choć trochę zrozumienia dla problemów mieszkańców Gryfina i zamilknij .Mam do ciebie propozycje .Wystaw bilbord na pl Barnima ,stań obok niego i broń swoich racji .Anonimowo w internecie nie kosztuje "odwaga"Weż przykład z Gładkowa .On ze swoimi pogladami(oczywiście naiwnymi i nie z tego świata )osobiscie idzie do ludzi n.Ty jednajk nie .Anonimowo sączysz swój jad pisowski .tfu wstrętne to
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU 22.05.2019, 14:56
konfederaci przypłyną tymi gazowcami z KATARU ze stoczni szczecińskiej co kondonek załatwił jako inwestorów ha ha ah https://youtu.be/R1Oe5mRPLJg JUDE CIRCUS
kapitalista
kapitalista 22.05.2019, 13:16
Zamknąć to gniazdo nierobów w cholerę.
Rura
Rura 22.05.2019, 12:49
A mają rurę z gazem do tych bloków.
M
M 22.05.2019, 12:51
Rura będzie prowadzona pod wyremontowaną ul. Łużycką przecinać też będzie obwodnicę Gryfina i Czepina.
ajwaj aleluja i do przodu
ajwaj aleluja i do przodu 22.05.2019, 12:36
https://youtu.be/fTz17a6y55o jude circus konfederacja psl sld nawet pis i rysio czarnecki ha ha ah nr 2 na liscie pis do PE ha ha ah https://youtu.be/MmBMJ46NGFM https://youtu.be/pvyHT6zTfR4
nieogar
nieogar 22.05.2019, 11:17
To po co oni wszyscy się wczoraj zjechali? Jaki był konkret?
jorg żympała
jorg żympała 22.05.2019, 09:42
Pamiętajcie tylko o tym, że za ten gaz zapłacą Ci, którzy również płacą za 500+ i te inne wypociny...
Zatem wybierajcie!
?
? 22.05.2019, 10:08
Czyli co - najpierw wybudują z podatków a potem jeszcze podwyższą cenę prądu tym, co już zapłacili podatki na budowę?

To gdzie tu zysk podatnika?
konfederacja
konfederacja 22.05.2019, 10:11
POdatnicy są po to aby utrzymywać lepszy sort przy korycie a nie po to by myśleć o zyskach
historyk prądu
historyk prądu 22.05.2019, 09:39
Nikotyński musi odejść!
Sawaryn nic nie wie i tylko klatę wypina
Sawaryn nic nie wie i tylko klatę wypina 22.05.2019, 09:24
Komitet Sterujący Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) 29 sierpnia 2018 r. zatwierdził plany dotyczące inwestycji modernizacyjnych w cztery bloki 5-8, dostosowujące je do nowych norm emisyjnych. Do dalszych prac skierowano projekt powstania dwóch nowych bloków gazowych, każdy o mocy 500 MW - poinformował Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.

- Uwzględniając fakt skierowania do dalszych prac projektu powstania dwóch nowych bloków gazowych, każdy o mocy 500 MW, perspektywa przyszłości tego zakładu jest wyjątkowo optymistyczna - napisał Mieczysław Sawaryn na jednym z portali społecznościowych.
Jego zdaniem, w efekcie łączna moc wytwórcza elektrowni będzie znacząco zwiększona.
Oprócz budowy dwóch bloków gazowych po 500 MW w Dolnej Odrze, PGE rozważa budowę jeszcze jednego bloku gazowego o podobnej mocy, ale w innej lokalizacji.
zaspany?
zaspany? 23.05.2019, 14:11
Dlaczego Sawaryn mówi o blokach 500, jak inni mówią o blokach 700?
?
? 22.05.2019, 10:06
To w końcu 500 czy 700? Ktoś ogarnia różnicę? Elektrownia nie motocykl, który wybiera się w salonie...
!
! 22.05.2019, 14:05
Sewerynowi to wszystko jedno .
komfederacja
komfederacja 22.05.2019, 10:13
Te turbiny 700 MW z Hitachi to zawodne i niesprawdzone urządzenia, a ustawianie przetargu pod jedną firmę to zwykły KRYMINAŁ
......
...... 23.05.2019, 08:34
produkcja turbin jest znana i opanowana od wiekó .tu chodzi o moc kotłów do wytwarzania pary i budowa turbin na zasilanie generatorów o mocy wytwórczej 700 MW.to proste jak budowa cepa.mając projekt i koncepcje japończycy potrafia udoskonalać .
zaspany?
zaspany? 23.05.2019, 14:12
Nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem? 500 budują wszędzie. 700 tylko jedna firma? Nie dziwi cię to?
Gdyby to było takie proste - wiele firm i stawiałoby i zamawiało...

No i kiedy "cudownie" się odmieniło, jak Sawaryn - jakby nie było członek władz mówi o blokach 500?
Koń , który mówi
Koń , który mówi 22.05.2019, 09:13
Akademia w starym stylu. Sprzątali nawet miotłami Łużycką i strzygli trawę. Niestety nic z tego . Łużycka to wizytówka naszej ruiny. A na akademię spędzili radnych z powiatu i gminy i nawet wójtów. Jeden to chyba z kochanicą .. Nawet emerytowaną bufetową. Cha, cha, cha. Ja to jakoś dobrze pamiętam. Nastrój eurokandydata Bruździńskiego zmąciła trochę tylko informacja o pozbawieniu Międzyodrza 100 milionów złotych na rewitalizację śluz, pogłębienie kanałów, naprawę wałów ze ścieżkami rowerowymi no i postawienie ławeczek o co molestował burmistrza Henia redaktorek miler (Tomaszek z Nocy i Dni?). Morze Mnietek za bardzo mobbingował …. o przepraszam lobbingował.
ozi
ozi 22.05.2019, 09:03
To wczoraj to była wyborcza szopka, ale fakt jet faktem, ze 2 bloki staną.
oby...
oby... 22.05.2019, 09:05
Jeśli prawdą jest, że miały być 500 które buduje wielu a będą 700 które buduje jeden - to nie tak pewne, czy zanim staną nowe (i drogie) stare nie staną - ze starości...
hm
hm 22.05.2019, 08:58
Jak ja nienawidzę tej przedwyborczej szopki...
Pikuś
Pikuś 22.05.2019, 08:53
A ten burmistrz nierób to wziął urlop w urzędzie na termin spotkania w dolnej? Czy delegację? Czy po prostu jak zwykle olał urząd.
do luśni
do luśni 22.05.2019, 09:07
A ty luśnio jesteś hipokrytą i marudą nr.1!
komuna wróciła:)
komuna wróciła:) 22.05.2019, 08:52
A my naiwni myśleli, że to asfaltowanie dziur na Łużyckiej i sprzątanie w sobotę to dbałość o mieszkańców!
Od kiedy Brudziński nie lata helikopterem - TO MINISTER I 10 POSŁÓW PRZYJECHAŁO - to dla nich pudrowano "syfa"...

https://www.igryfino.pl/wiadom…
gąsior
gąsior 22.05.2019, 08:43
Jest sukces to czas na otwieranie szampana.
łykacz nalewek
łykacz nalewek 22.05.2019, 08:34
Łykacie te bzdury jak pelikany,żal mi was pisiory
Jojo Koryto
Jojo Koryto 22.05.2019, 08:24
Kto jeszcze w to wierzy?
JO
JO 22.05.2019, 08:35
JO-JO
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU
AJWAJ ALELUJA I DO PRZODU 22.05.2019, 08:05
https://youtu.be/LkEV76l6rz4 PIERDU PIERDU HA HA AH ZAŁOGA DO PIERDZIEĆ DO BUTLI HA HA AH

Pozostałe